Teneste og forteneste

Både Abraham og Moses fekk sine livs oppdrag først i pensjonsalderen (etter vår målstokk). Guds arbeidsvilkår kan gjerne ofte virke underlege.

I mitt livs puslespel finst tilsynelatande unyttige bitar. Men i det guddomelege perspektivet er eit meir kjærleg blikk og ei større oversikt enn eg har.

Guds pedagogiske prosjekt er å føre oss så langt at vi med handa på hjartet kan seie «Vi har berre gjort skyldnaden vår.»

Når Jesus møter fram på vår tids NAV-torg, tek han ansvar for at puslespelet av livsfragment går opp.

«Eg uverdige tenar har berre gjort skyldnaden min.» Der Gud passar eit menneske inn, er alt av nåde.

Translate »