Temadag om menneskeverdi

eit hjarte slår

heilage familieLaurdag 7. september kl. 11 – 15 inviterer vi til open temadag om menneskeverdi, sorterings-samfunn og bioteknologi.

Det vert to foredrag med høve til samtale og med enkel servering imellom.

Biskop Ingeborg Midttømme, Møre bispedøme:
«Kva er då eit menneske?» Om menneskeverdi i sorterings-samfunnet.

Kateket Ragnhild Aadland Høen, St. Paul katolske kyrkje, Bergen:
«Borna vi ikkje vil ha.» Etiske dilemma i møte med tidleg ultralyd og selektiv abort.

Dagen vert avslutta med middagsbøn.

Deltakaravgift 50 kroner.

Arrangør:
St Olav kyrkje, Hatlane, Ålesund

Leave a Reply

Your email address will not be published.