Stille veke og påske i St Olav

“Sjå, vi går opp til Jerusalem.” Med Jesus inn i byen. Opp til den øvre salen. Gjennom Via Dolorosa. Til Golgata og grava i hagen.

“O Herre, la mitt øye få se mens mørket rår
hvor dypt du vil deg bøye inn under våre kår.”

 

 

 

 

 

“For Kristus er vårt påskelam,
det offer som ble båret fram.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Livet vant, dets navn er Jesus.”

 

 

 

Det blir messefeiring

palmesundag med palmeprosesjon kl. 11

skirtorsdag med fotvasking kl. 18

langfredag med krosshylling kl. 15

påskenatt med lysprosesjon kl. 22

påskedag med påskefest kl. 12

Prestane fr Olav Paulinus og Ottar Mikael gjer teneste.

Velkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.