Sin eigen herre?

Den som vil med Jesus fara, må også leve som han. Han vidarefører og oppfyller heile den Guds lov som vart gitt ved Moses.

I ei samtid då menneskelege erfaringar kan overprøve Guds vilje, er dette ei nødvendig påminning. Der er ikkje frie soner i livet som ikkje vedkjem Gud.

Gud forstyrrer privatlivets fred. Du kan ikkje både vere din eigen herre og hans tenar. Livet handlar om å leve audmjuk. Då kan ein finne den gode balansen mellom miskunn mot menneske og lydnad mot Gud.

Translate »