Presten i St. Olav

Presten i Den nordisk-katolske kyrkja i Ålesund,

fr. Ottar Mikael Myrseth:

Eg er fødd i 1951, er utdanna cand.theol. ved Menighetsfakultetet i Oslo og vart ordinert til prest i Den norske kyrkja av biskop Thor With i Sykkylven kyrkje i 1978.  Eg var kyrkjelydsprest i Oslo og Spjelkavik samt stiftskapellan for biskopen i Molde i tilsaman 23 år.

Som leiar for Samråd på Kirkens Grunn følgde eg på nært hald kampen for å verne Den norske kyrkja sin åndelege og læremessige integritet, men gav til slutt opp det prosjektet og melde meg i 2001 inn i Den Nordisk- Katolske Kyrkja.  På Mikkelsmess det året vart eg innvigd til prest i NKK av biskop Thaddeus Peplowski og fekk ansvar for eit misjonsarbeid i Ålesund.

På olsok 2006 vart St. Olav kyrkje som ligg i Hatlane i Ålesund, vigsla som vår kyrkje. Vi feirar messe kvar søndag. I tillegg vert både undervisningssamver og fellesskapsbyggande tiltak annonserte på vår heimeside og ved plakatar.

Ved sida av prestetenesta har eg hatt mitt daglege arbeid som folkehøgskulelærar.

Ta gjerne kontakt:

Adresse:  Gjævenesvegen 179, 6224 Hundeidvik
Telefon, mobil: 988 76 761
E-post: ottar.myrseth@gmail.com

Translate »