Persok

Etter tradisjonen leid apostlane Peter og Paulus martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovud ned ettersom han ikkje rekna seg verdig å døy på same måte som Herren. Over grava står Peterskyrkja. Hans apostelattributt er himmelriks-nøklane.
Som romersk statsborgar vart Paulus halshoggen. Over grava står kyrkja San Paoli fuori le mura.
To hundre år seinare vart deira jordiske levningar førte til San Sebastian-katakombene den 29. juni som har blitt deira felles minnedag.
Desse apostlane gav opp alt og fylgde Jesus, like inn i martyrdøden. Jesus gav dei fyrste apostlane i oppdrag å vere menneskefiskarar. Dei vart Kyrkja sin grunnvoll. For oss som vil tru som dei, gjeld både formaningane og lovanden:
Ro båtane iland! Gå frå alt som held tilbake! Ver ikkje redd! De skal få sjå ned i djupnene i både eige liv og i Gud. De skal få fange menneske. Og Han er med alle dagar så lenge verda står.

Vi feirer messe på Veblungsnes sundag 28. juni kl 11.00 og markerer minnedagen Persok. Les gjerne evangeliet Matt 16,13-20. Velkomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.