Full kyrkjepåske i St Olav kyrkje

Jesu sju ord på krossen gjev oss tidlaus åndeleg rettleiing. Ei heil katekisme for vårt liv som truande. Det kulminerer med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», talar tydeleg om kva som har hendt.

Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossfestinga hans siger. Jesus herleggjer Faderen når han her fullfører sin misjon.

Alt er ’konsumert’. Alt er oppslukt. Alt det vonde, alt det bitre, all skuld, all skam, alt hat, all liding.

Dette vert sagt slik i brevet til Hebrearane: ”Da han hadde nått fullendinga, vart han opphav til evig frelse for alle som lyder han. (Hebr 5,9).

Alle ting vert gjort nye. Frå denne dagen er både naturen og menneska, jorderiket og dødsriket, forvandla. Englane gleder seg, himmelen opnar seg.

Slik kulminerer påskefeiringa i St. Olav kyrkje. Vi feirer gudstenester skirtorsdag kl. 18, langfredag kl.15 og påskedag kl. 11. Vel møtt.

Vegen til Jerusalem

 

Sjå, vi dreg opp til Jerusalem” seier Jesus, og rir rett inn i profetiar frå GT: Sakarja som profeterer om kongen på eselfolen som gledar Sions dotter; Moses og israelittane si påskefeiring i Egypt som får sitt siste og endelege påskelam. Kongen kjem til kongsbyen Sion.

Læresveinane skjøna det ikkje. Ikkje før dei såg det i etterpåklokskapens lys.

Vi er ved sjølve kruxet i det som skjer i Jerusalem: At liding og siger høyrer i hop hos Jesus Messias. At sorg og glede. At fornedring og opphøgjing. Slik lys og mørke, synd og siger høyrer ihop.

Dette er ei livserfaring for alle truande. Som det er i Jesu liv, er det kristne livet. ’Aldri er jeg uten våde, aldri dog foruten nåde.’ Lykke og ulykke kjem på rad. Medgang så ofte på motgang vil rope, solskinn og skyer de følges og ad, skriv Kingo.

“Så er sorg til glede lenket,                                    Jesus, jeg med gråt vil bede:
så er drikken meg iskjenket,                                  Hjelp du til at troens glede
besk og søt i livets skål,                                         fremfor synd og sorger må
dette er mitt levnets mål.                                      alltid overvekten få.”

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje på palmesundag kl. 11.

Bilete: Bjørn Bjørnebo

Pasjonssundag

Komande sundag går fastetid over til pasjonstid. Ei fordjuping og intensivering av førebuingane til påske. For Jesus ei intensivering av hans omgang med dødens lakeiar. For oss øving i å gå i hans spor.

Vil du vere med i kampen mot synda og dermed vondskapen? Jødane hadde reinsingsbad før påske. Også våre sinn og tankar, liv og handlingar treng reinsing, så ikkje freistingar, men etterfylgjing får prege oss.

Så fylgjer palmesundag og tre heilage dagar då heile verda vert forvandla. Berre syndarar, menneske med ei historie, treng ein forsonar. Smålege fightar med våre næraste, skammelege tankar, gjerningar og ord – alt dette forvandla ved nåden Han omsluttar oss med.

Vel møtt til messe i St Olav sundag kl. 11.

Innvikstemne 2021

Seminarhelg Innvik Fjordhotell

 Laudag 17. april
Kl 1300           Lunsj   Innkvartering – rom
Kl 1430           Tidebøn – Innvik kyrkje – gåavstand
Dag Vanberg fra Innvik vil snakke om stev og  salmetradisjonen i Nordfjord.
Kl 1630           Seminar Magne V. Kristiansen:  «Å følge Kristus – den gode veien til livet.»
                           “Kristi etterfylgjing” er tittelen på den kjende boka av Thomas à Kempis (1380-1471), den mest                                selde boka etter Bibelen.   Er det muleg for oss moderne menneske å øve oss i  Kristi følgje?                                        Lære av han som er saktmodig og  audmjuk av hjartet?
Samtale.          Enkel tidebøn.
Kl 1900           Middag
Kl 2000           Sosialt samvær og kulturelle innslag
Kl 2200           Kveldsbøn i Innvik kyrkje

Søndag 18. april
Kl. 0900          Frukost
Kl 1100           Messe Innvik kyrkje v/biskop elect Ottar M. Myrseth og fr. Olav Paulinus Øien
Kl 1230           Avslutningssamling om tema
Kl 1400           Lunsj

Prisar
Enkeltrom kr 1345.     Dobbeltrom kr 1115 pr person
Kollekt under messa

Gideon Region Midt skal dele hotellet med oss og vert inviterte til samlingane i kyrkja.

Påmelding til:  Magne V. Kristiansen   Mobil: 97134101    epost: magne.kristiansen@enivest.net

 Betaling til hotellet

Kyrie eleison

3. sundag i faste
Fastetida er kampane si tid, både med Gud og med oss sjølve. Gud er ikkje bortvend. Han ventar på oss. Vegen til han er hard, men ikkje vanskeleg.
Patriarken Jakob måtte i brytekamp for å vinne velsigninga. «Ei kvinne frå desse bygdene» ropa etter Jesus. Det kunne vore ei av våre bygder. Dotter hennar var utsett for ei plageånd. Ho fekk ein tøff bøneskule.
Somme vil surfe til Gud. Det vert ikkje helging utan åndelege brytekampar.
Gud er verjelaus i møte med den som klyngar seg til han slik Jakob og denne kvinna. Truskampen gjer henne til ei mor i Guds rike, mor for alle som har ropt igjen og igjen utan å få svar. Visdomen hennar er dyrekjøpt, men verdifull. Og trua hennar var stor.
Les Matt 15,21-28
Vel møtt til messe i St Olav, sundag kl. 11.

Ny kyrkjekunst

 

Dyktige damer har stått på for St Olav kyrkje i det siste. I Engelsviken har Åse Andersen sydd nye messeklede og altarutstyr i blå farge. Blått brukar vi i førfastetida (Søndag septuagesima til oskeonsdag) samt i adventstida.

 

 

 

 

 

 

 

 

På Sunnmøre har Dagmar Sofia Frydenlund Wember sydd og brodert antependium til preikestolen. Også denne i blått sidan vi har vore i førfastetida.

Dagmar er no igong med å komplettere utvalet av slike antependier, samt av tekstilar til bruk på dei heilage kar på altaret, i fleire av dei liturgiske fargane. Fleire bilete kjem etter kvart.

Heldig den kyrkja som har så flinke, talentfulle og tenesteviljuge folk i sin midte.

 

Mange takk til både Åse og Dagmar.

 

Den gode tilhøyrar

Sundag sexagesima er Guds ord-sundagen. Steingrunn, klunger, vegkant eller godjord er alternativa når Gud oppsøkjer menneskehjarte.

I ei tid fokusert på helsekost og sunn livsstil, skulle ein tru mange veit kva hjartet har godt av.

Jesus set søkjelys på tålmodig venting og «eit vent og godt hjarte». Den som søkjer det vakre, må ta vare på det gode. Den som vil nekte seg åndeleg loff, karbohydrat, brus og fast food, treng åndeleg sjølvdisiplin. Dei tålmodige held ut både bekymringar og  mismot.

Slike dygder haustar evig liv, for dei gir Gud plass. Det er løyndomen i Guds rike.

Vel møtt i kyrkja sundag kl. 11.

Lat oss alle be!

“Norsk tidebønn” er tittlen på den rykande ferske tidebønsboka. Sist såg denne boka dagsens ljos i 1948, utgjeven av Agnar Sandvik. No står ho fram med bøner for kvar dag i veka og med notar.

Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom fleire år arbeidd med å tilpasse gregorianske melodiformlar, antifonar og hymner til bønene i Sandvik si bok. Resultatet har blitt ei veldig praktisk og vakker bok med fire tonesette tidebøner til kvar dag i veka.

Her er Davidssalmar, hymner, bibeltekstar, nytestamentlege cantica og forbøner. Kveldsbønene hadde Sandvik slv funne tonar til. Og no har også dei andre bønene fått melodiar frå same tradisjonen – den gregorianske – og frå norsk folketonetradisjon.

Boka har ikoner måla av Ove Grant Svele som pryder sidene innimellom og taler om bøn på sin eigen måte.

Boka er no i sal for kr 250,- pluss evt. frakt. Kjøp og ta i bruk.

Send bestilling til ottar.myrseth@gmail.com eller 98876761.

 

Teneste og forteneste

Både Abraham og Moses fekk sine livs oppdrag først i pensjonsalderen (etter vår målstokk). Guds arbeidsvilkår kan gjerne ofte virke underlege.

I mitt livs puslespel finst tilsynelatande unyttige bitar. Men i det guddomelege perspektivet er eit meir kjærleg blikk og ei større oversikt enn eg har.

Guds pedagogiske prosjekt er å føre oss så langt at vi med handa på hjartet kan seie «Vi har berre gjort skyldnaden vår.»

Når Jesus møter fram på vår tids NAV-torg, tek han ansvar for at puslespelet av livsfragment går opp.

«Eg uverdige tenar har berre gjort skyldnaden min.» Der Gud passar eit menneske inn, er alt av nåde.

Sundag septuagesima er vingardssundag. Vel møtt til messe kl. 11.

Den nye vin

Trua spring ikkje fram av miraklet, skriv Dostojevski, men miraklet av trua. Kjøkemeistern og tenarane i bryllaupet i Kana såg miraklet. Berre Maria og læresveinane såg mysteriet og trua deira såg Guds herlegdom.

Jesus lokkar ingen med mirakel, men han opnar himmelske samanhengar. Han avviste alle djevelen sine tilbod i øydemarka som freistingar til å imponere. Det spetakulære tener berre sensasjonen.

Gjennom vinunderet viser Jesus oss til Guds himmelske liv. Han inviterer alle som trur til det himmelske bryllaupet.

Det feirar vi i St Olav kyrkje sundag kl. 11. Velkomen.