Trinitatis

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje 24. mars kl. 11.

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje sundag 26. mai kl. 11.00

Trinitatis

Dogmet om at Gud er treeinig er ikkje ei forklåring, ei forenkling eller ei forflating. Det er det vernet mysteriet om Gud treng. Det finst i Skrifta og i den apostoliske trua. Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, Sonen som er fødd av Faderen, og Ander som går ut frå Faderen. Han …

Les mer

Trøystaren i liv og død

TRØYSTAREN I LIV OG DØD «Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra …

Les mer

Oppgjer med vondskap

Vondskapen har alltid valda menneske vanskar. Vitskapen kan ikkje forklåre han. Politikarar kan ikkje utrydde han. Jesus konfronterer vondskapen. Han driv ut vonde ånder. For vondskapen er imot Guds skaparverk. Det vonde oppstår når det gode som skulle vere der, er borte. Difor taper djevelen mannjamning med Jesus. Han går omvegar utanom krossen. Og trolla …

Les mer

Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt. Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven. Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne. Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet. Difor går vi til messe med  alabastkrukker med …

Les mer

Sundag sexagesima

TRUSKAP KOSTAR Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle …

Les mer

Translate »