Etter Gud

NRK slepp stadig til evolusjons-biologen Richard Dawkins. Seinast i vår kunne vi på TV høyre hans argument mot Gud. Men for kvar gong kling denne rasjonalismen meir sliten, og verkar utgått på dato. Det er ikkje vitskapen som lettast overtyder menneske idag om sanning. Tiltrua til vitskapen voks med sekulariseringa som sette sitt preg på forrige århundre, men kom etter kvart i bakleksa. Continue reading

Inspirasjonsdag for evangelisering

Den nordisk-katolske kirkes inspirasjonsdag for

St_Andrew_by_logIconevangelisering

 lørdag 31. august 2013
St Johannes Døperen kirke, Oslo

Den hellige apostelen Andreas var iflg evangeliet den første Jesus kalte. Han ble misjonæren som bringer sin bror Simon Peter til Jesus. Andreas anvender Jesu egen evangeliseringsmetode «kom og se» og står som forbilde også for oss.
Les Johannesev. kap 1,35ff

 

 

10.00 Morgensang

10.30 Tema: «Kom og se!»
Evangelisering – hva kan vi lære av andre kirkesamfunn?
Biskop Roald Nikolai.  Samtale.

12.00 Lunsj

13.00 Tema: «Tror du fordi …?»
           Min tro og Kirkens tro i møte med andre mennesker.
Erik Parmer og fr Asle Ambrosius. Samtale.

14.30 Tema: Hva kan vi lære av de første kristne?
           Ansatser til en evangeliserings-strategi.
Fr. Ottar Mikael. Samtale.

15.30 Utsendings-messe v/biskop Roald Nikolai

PST = pinsestemne

Den heilage Ande kviskrar pst! Og den som har øyre, høyrer.
Mange har høyrt, tenkt, gjort og opplevd denne helga i St Olav i Ålesund. Omlag 30 menneske var samla til pinsestemne i vakkert vårvér i vakraste byen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slike stemne foregår gjerne meir ute enn inne. Denne gongen til vanns så vel som til lands.

Bryr pavevalet oss?

Pavevalet har opna mange aviser for uventa mykje stoff om den romersk-katolske kyrkja. Likevel er det mest vanleg at protestantar og lågkyrkjelege les dette som kuriosa. Skulle andre kristne enn dei romersk-katolske bry seg om pavevalet?

Eg vil gi fleire grunnar til at svaret er ‘ja’. Continue reading

Å du sæle natt

Kva er å seie i møte med ei tom grav?
Halleluja-rop er knapt nok det mest logiske. Continue reading

Faste-strategi

Fastetida er til for å realitetsorientere oss: Møte røyndomen, møte oss sjølve, møte Gud, møte demonen. Det må sjekkast ut om vi er ekte og har tak i det som verkeleg har verdi. Continue reading

Kristen kultur?

I eit av binda om Europas historie skriv Karsten Alnæs at det typiske europeiske kyrkjebygget er ein katedral. Katedralane symboliserer over heile dette kontinentet at det er kristen tru som har prega det. Nasjonsbygginga, kulturen, identiteten og historia i denne verdsdelen er resultat av kristen misjon.

Idag er det annleis. EU droppa referanse til kristendom i sin konstitusjon. Vårt land har tona det ned, og idag verserer idealet om livsyns-nøytralitet. Continue reading

Single-tasking

Den moderne moten ‘multitasking’ må få ein kristeleg variant: ‘Single-tasking’. Forskarar har funne ut at kvinner har større evner til å gjere fleire ting på ein gong enn menn, men at menn praktiserer det oftare.

Men dei prøver å lure oss. Continue reading

Kyrkjeåret som sakrament

Tid er blitt eit problem. Tida strekk ikkje til. Istaden for meining og samanheng, fører ho med seg mykje vondt og vanskeleg. Så moderne menneske har fått tida i vrangstrupa.

Slik er det ikkje for den kristne. Tida er frelst. Continue reading

Katolsk – kvifor det?

Somme er uroa over at så mange har forlate folkekyrkja og blitt katolske. Andre har vakse opp med forkynning som i dramatiske ordelag har åtvara mot det katolske og reknar den katolske kyrkja som anti-krist.

I det siste har det i dagspressa versert artiklar og debatt om det katolske. Det kan difor vere god grunn til å setje seg ned og sortere mellom rett og vrangt i dette spørsmålet. Continue reading