Om kyrkjelyden

Søkjer du ein åndeleg heim?
Merker du trykket frå sekulariseringa?
Leitar du etter den udelte kyrkja si tru?
Lengtar du etter ei liturgisk kyrkje?
Er presteteneste i apostolisk suksesjon viktig for deg?
Ser du etter ein stad du kan finne «den tru som ein gong for alle er overgjeven til dei heilage»?

Den nordisk-katolske kyrkja kan vere staden for deg.

I Ålesund har vi ein kyrkjelyd, St Olav, som møtast i Hatlane, Borgundvegen 606.

Velkomen anten du er overtygd om at dette er staden for deg, eller om du berre er nyfiken. Plass er her for alle.

Info om messer og andre samlingar vert kunngjorde her på heimesida vår.

Translate »