Olsok

«Det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans og Gud ven til oss alle.» 

Olsok er ei årleg påminning om at denne tradisjonen har bygd kulturen vår. Sedskiftet på Heilag-Olav si tid er i vår tid sett i revers. Det trengs menneske som innser det og som vågar å leve motkulturelt. Difor feirar vi Olavsdagen. 

Translate »