Olsok-feiring på sundag

Olavs-tradisjonen har prega folk og kultur her til lands. Minnedagen for Heilag-Olav nærmar seg, og vi feirar den fk sundag som patronsfest for kyrkjelyden vår.

Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans og Gud ven til oss alle.» Under denne kulturen ligg tanken om eit samfunn oppretta av Gud til folket sitt beste.

Slik tale skurrar i mange moderne øyre. Menneske har lagt seg til andre normer enn dei gudgjevne, og vi er vitne til eit aksellererande sedskifte: Ny verdisetjing for mennesket, ny målestokk for framgang, ny rangordning i samfunnet, nytt syn på kjønnsroller. Det merkast i lovverket og det merkast på tenkjemåte og levemåte. Det er ikkje lenger sjølvsagt at søndagen er Herrens dag. Ikkje lenger sjølvsagt at maten er Guds velsigning. Det opplyste mennesket vil vere sin eigen herre, sjølvbestemt og med full sjølvråderett.

Sedskiftet frå Heilag-Olav si tid er sett i revers. Vi må vere dei fyrste til å innsjå det og dei fyrste til å leve motkulturelt. Difor feirar vi olsok-messe. Velkomen i kyrkja sundag kl. 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published.