Namnet Jesus

Nyttårsdagen er oktavdagen for Kristi fødselsfest, dagen for feiringa av hans omskjering.

At det er eit nytt år, kan heller ingen kome ifrå. Ein kan verte så oppteken av å fylgje med i tida at ein fylgjer med tida og vert rekved i malstraumen. For å kunne stå seg imot tidsånda, treng ein røter i historia.

Jesusbarnet i krubba tok med æva inn i vårt tilvere. Det namnet han fekk då han vart omskoren, set både nyttår og våre liv i perspektiv.

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje 2. januar kl. 11.

 

 

Translate »