MIKKELSMESS

“Englane deira ser vår himmelske Faders åsyn,” skriv evangelisten om Herrens små born som vert leia og verna av verneenglane.

På denne tida feirar vi kvart år erkeengelen Mikael sin minnedag. Han som føter kampen i himmelen mot satan og hans allierte. Kampen er ikkje vunnen. Den vonde brøler stadig og prøver å sluke alle som vil gjere Guds vilje.

Vi treng å ikle oss Guds rustning til forsvar og spele på lag med Mikael og hans hær.

Les Matt 18,1-10 og kom på messe i St. Olav sundag kl 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published.