«… med åpne sinn / som hyrdene til barnet inn.»

«Guds mor med teiknet»

Representantane for hyrdingyrket står i Betlehem ansikt til ansikt med ’den gode hyrdingen’.
Offerlamma sine hyrdingar står framfor han som skal bli Guds offerlam som ber verdsens synd.
Hyrdingane søkte teiknet dei var lova. Ikkje herlegdomen, men eit teikn på den. Det kunne godt kallast eit ikkje-teikn. Guds herlegdom viser seg under sin motsetnad. Men fordi alt var slik det var sagt dei, trengte hyrdingane ikkje noko meir imponerande.
Translate »