Marta og Maria

Kvifor tok dei fyrste kristne vare på forteljinga om Jesu besøk i heimen til Marta og Maria i Betania?

Sjølvsagt fordi ho stamma frå Jesus, men kanskje også fordi ho på ein forløysande måte skildrar den lojalitets-knipa som alltid vil vere mellom aktivt og kontemplativt kristenliv.

Mange ting er viktige. Men somme er viktigare. Dei to systrene i Betania får leve gjennom kyrkjehistoria som symbol for korleis liturgi og diakoni alltid må gå hand i hand hjå oss.

Meir om dette i messene våre denne helga. Fyrst i bedehuset Betania i Stryn, laurdag kl. 12.00. Så i kyrkja St. Olav i Ålesund, sundag kl. 11.00.

Vel møtt, og les gjerne Luk 10,38-42.

Leave a Reply

Your email address will not be published.