Kyrkjelyden sine heimesider i ny drakt

St. Olav sine heimesider framstår no med ei fornya utsjånad, tilsvarande Den nordisk-katolske Kyrkja sine nasjonale heimesider. Vi ynskjer at Kyrkja sine heimesider skal ha eit felles design, so at det vert lett å navigere frå kyrkjelyd til kyrkjelyd. Vi vonar at de som vitjar St. Olav sine heimesider vert nøgde med det nye designet og de nye menyane som vi vonar at skal gjere det lettare å finne att eldre artiklar som ikke lenger står på framsida. Bla gjerne i arkivet. Det er mykje der, som er vel verd å lese.

Translate »