Ta kontakt

Den nordisk-katolske kyrkja i Ålesund:

Hatlane, Borgundvegen 606 (trykk på biletet for større kart)

Telefonb mob:  +47-988 76 761
E-post:  ottar.myrseth@gmail.com      ottar.mikael@nordiskkatolsk.no

Gåver til St Olav misjon kan sendast til bankkonto: 3000.16.43025

Du kan også bruke Vipps:
Nordisk-katolske Kirke Ålesund. Vipps-nr 128604

Skattefrie gåver til Den nordisk-katolske kyrkja kan sendast til bankkonto 1638.25.24512
Slike innbetalingar kan førast til frådrag i sjølvmeldinga. Du får ei kvittering som gir rett til skattefrådrag.
Kontoen har namnet “Givertjeneste”.

Den nordisk-katolske kyrkja sentralt: E-post: post@dnkk.no

Sjå “Lekkjer” for fleire adresser innan Den nordisk-katolske kyrkja.