Kjærleikens 70 språk

Menneske kan bli gjeldsslavar. I forhold til Gud er alle menneske det.
Det er den audmjuke vandring med Gud som lærer eit menneske å sjå seg sjølv med eit sant blikk: Eg er ein tilgitt syndar. Eit slikt menneske kan også tilgi andre. Det spør Gud etter.
Utan denne nøkterne haldninga, misser vi lett også evna til å vise takksemd. Og apostelen si formaning til oss er:
 «Ver gode mot kvarandre og vis medkjensle, så de tilgjev kvarandre, liksom Gud har tilgjeve dykk i Kristus.» (Ef 5:32).

 

Translate »