Inspirasjonsdag for evangelisering

Den nordisk-katolske kirkes inspirasjonsdag for

St_Andrew_by_logIconevangelisering

 lørdag 31. august 2013
St Johannes Døperen kirke, Oslo

Den hellige apostelen Andreas var iflg evangeliet den første Jesus kalte. Han ble misjonæren som bringer sin bror Simon Peter til Jesus. Andreas anvender Jesu egen evangeliseringsmetode «kom og se» og står som forbilde også for oss.
Les Johannesev. kap 1,35ff

 

 

10.00 Morgensang

10.30 Tema: «Kom og se!»
Evangelisering – hva kan vi lære av andre kirkesamfunn?
Biskop Roald Nikolai.  Samtale.

12.00 Lunsj

13.00 Tema: «Tror du fordi …?»
           Min tro og Kirkens tro i møte med andre mennesker.
Erik Parmer og fr Asle Ambrosius. Samtale.

14.30 Tema: Hva kan vi lære av de første kristne?
           Ansatser til en evangeliserings-strategi.
Fr. Ottar Mikael. Samtale.

15.30 Utsendings-messe v/biskop Roald Nikolai

Leave a Reply

Your email address will not be published.