Ikkje av brød åleine

Adam og Eva vart sette i Paradiset med pålegg om å faste. Dei stod ikkje prøva.
Israel vart sende ut i øydemarka i 40 år for å faste frå kjøtgrytene i Egypt. Dei svikta stadig.
Jesus var i øydemarka i 40 døgn fastande. Han var trugen og lydig.

Det er på høg tid å oppdage at det vonde og det gode er åndelege dimensjonar. Evangeliet handlar om at Jesus nedkjempar dei vonde åndskreftene. Apostlane visste at vår kamp er mot demonane i himmelromet. Vi burde vite det, vi som forsaka djevelen og alle hans gjerningar og alt hans vesen i vår dåp.

Det er på høg tid å avvikle alle småpene og sjølvtrygge verdsbilete. Livet og verda er større. Mennesket er bestemt til å nå Gud og leve i han.

Livet vårt og kulturen vår handlar djupast sett om kven vi skal tene og tilbe. Demonen sine forføreriske freistingar er å byte ut Gud. Men hans surrogat er tomrom. Når det blir tomt nok, fyller det mennesket med forvirring og fortviling. Vi har pengar og underhaldning til å utsetje møtet med tomromet. Men snart vil reality innhente oss.

Du som kjenner Guds bilete, vend om og tru på evangeliet. Tida er inne. Guds rike er nær.

Vel møtt til messe sundag kl. 11. Les Matt 4,1-11

Leave a Reply

Your email address will not be published.