Hjå deg er livsens kjelde

Velkomen til den åndelege tyrsten sin sundag. Menneske jaktar på livsens vatn, men brunnane er sprukne.

Velstandssamfunnet slit med kvoteregulering, overproduksjon, overforbruk og usunn livsstil. Men i Guds rike er overflod normaltilstand. ”Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.”

I Sverige heiter matbutikkane ’Livsmedel’. I Guds rike heiter dei ’nådemiddel’. Jesu livsmiddel er olje, brød, vin og vatn. Og dei er gratis.

«Den som tyrstar, skal koma, og den som vil, skal få livsens vatn for inkje.»

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje 21. jan kl. 11.

Translate »