Herrens medkjensle og omsorg

 “Allmektige Gud, evige Fader, du som ved Son din rikeleg metta dei fire tusen i øydemarka og som nådig gjev oss alt me treng både til lekam og sjel, me bed deg: Gjev oss å gleda og fryda oss i di frelse, så me overgjev våre liv i dine gode hender, og éin gong kan gå inn til det evige gjestebodet i ditt himmelske rike, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg, Fader, og Heilaganden lever og råder, éin sann Gud frå æve til æve.”

 

Vel møtt til messe sundag 4. august kl. 18.

Leave a Reply

Your email address will not be published.