Herrens medkjensle og omsorg

 «Allmektige Gud, evige Fader, du som ved Son din rikeleg metta dei fire tusen i øydemarka og som nådig gjev oss alt me treng både til lekam og sjel, me bed deg: Gjev oss å gleda og fryda oss i di frelse, så me overgjev våre liv i dine gode hender, og éin gong kan gå inn til det evige gjestebodet i ditt himmelske rike, ved Son din, Jesus Kristus, vår Herre, som med deg, Fader, og Heilaganden lever og råder, éin sann Gud frå æve til æve.»

Translate »