Herrens fødselsfest

Ordet frå alle æver vart fødd i Betlehem. Gud sjølv. Livet og ljoset. Som oppsøkjer menneska “lost in space”. Han fann att dei framande, omfemna dei bortstøytte, gjorde til næraste familie dei som avviste Han, gjorde til arvingar dei arvelause.

Ingen grunn til å vente til langfredag med å finne ut at Gud elskar oss. Det er lenger avstand mellom himmelen og Betlehem, enn mellom Betlehem og Golgata. Julenatta er sterkaste beviset på kven Gud er og kva formål Han har for oss.

Vegen til Betlehem endar for oss ved altarbordet, som er Kristi krubbe. Altarduken er sveipet han vart tulla inn i. ‘Kom la oss gå med stille sinn / som hyrdene til barnet inn.’ Invitasjonen står ved lag når Han gir oss sin heilage lekam og sitt dyre blod.

Translate »