“Helga i sanninga” – messe i Stryn

Jesus bed. Han bed for oss. Han bed om at vi må bli bevarte som heilage.
Det trengst for verda er etter oss.

Samstundes er vi sende til verda. Av Jesus. Det er her vi skal leve vårt liv. Som vitne om sanninga.

Men verda møter Jesu sanning med hat. Difor er det lett å bukke under. Viktigaste vernet for Jesus og hans ettefylgjarar, er heilagdom. Det bed Jesus om for oss.

Meir om det i messa på sundag. Vi feirar messe i Betania, Stryn, sundag kl. 12.  Vel møtt.

Leave a Reply

Your email address will not be published.