«Helga i sanninga»

Jesus bed. Han bed for oss. Han bed om at vi må bli bevarte som heilage. Det trengst for verda er etter oss.

Samstundes er vi sende til verda – av Jesus. Det er her vi skal leve våre liv. Som vitne om sanninga.

Men verda møter Jesu sanning med hat. Difor er det lett å bukke under. Viktigaste vernet for Jesus og hans ettefylgjarar, er heilagdom. Det bed Jesus om for oss.

Translate »