Han lærte oss «Jesus-bøna»

«Herre Jesus Kristus, Guds Son, miskunna deg over meg.» Den blinde ved Jeriko såg det dei sjåande var blinde for. Han lære generasjonar av truande å be.

Den som søkjer hjelp, må fyrst erkjenne at han treng det. Så må han vite kvar hjelp er å finne.

Bartimeus kjende att det guddomelege nærveret. Difor bad han Gud om å gjenreise hans forfalne kropp til det han var meint å vere.

Translate »