Gud har ein plan med ditt liv

Ordet ’økonomi’ har vi fått frå gresk: oiokos = hus og nomos = lov/orden.God økonomi er å ha huset sitt i orden. Gud har sett oss til økonomar. Somme har fått mykje å halde styr på, andre mindre. Og ansvar deretter.
 
Gud har ein plan med ditt liv, lagt av Han før verda vart skapt. Gud gjorde mennesket til konge og dronning i skaparverket, og gav oss alt: Kropp og sjel, ord og sakrament.
 
Og i menneskehjartet la han eit guddomeleg gen: Evna til å ane og søkje Gud.
 
Difor kan ikkje denne verda fylle eit menneskeliv. Alt her er provisorier. Mennesket er sett til å oppfylle Guds økonomi.
 
Gud kan bruke berre kloke hushaldarar. Til å gje folket sitt mat i rette tid. Både heime og i Kyrkja. Han dukar bord for oss. Kjøkkenbord og altarbord. Og når jorda ikkje er meir, set han oss til bords med alle dei heilage i himmelen. Måtte vi vere der!
Translate »