Gran i november

“Frå barnetru til vaksentru”

(Public Domain)

 

Med dette som tema inviterer Den nordisk-katolske kyrkja alle interesserte til haustkonferanse på Gran helga 6 . –  8. november 2020.

I tillegg til foredrag og samtaler vert det eit rikt gudstenesteliv, høve til tur og sosialt samvær.

Konferansen vert halden på Sanner hotell. Messer og tidebøner vert i Mariakyrkja og Nikolaikyrkja.

PÅMELDING innan 1. oktober.

 

 

Detaljert program finn du om litt på kyrkja si heimeside:  www.nordiskkatolsk.no