Gran i oktober

“Til mann og kvinne skapte han dem”

Det årlege kyrkjestemnet på Gran går av stabelen dette året 28. – 30. oktober. Detaljert program og påmeldings-opplysningar vil bli publisert på kyrkja si heimeside med det fyrste. Men hovudtema er klart.

Velkomen til tre dagar med gudstenester, tidebøner, foredrag, samtalar, kulturkveld og sosialt samver.