Gran i november

“Frå barnetru til vaksentru”

(Public Domain)

 

Stemnet som skulle vore arrangert på Gran 6. – 8.  nov 2020, er avlyst av smittevernomsyn.