Gran i oktober

“Til mann og kvinne skapte han dem”

var tema for det årlege kyrkjestemnet på Gran dette året.

Nytt stemne er planlagt for helga 27. – 29. oktober 2023.

Detaljert program og påmeldings-opplysningar vil bli publisert på kyrkja si heimeside så snart dei er klare.

Set av desse tre dagane til gudstenester, tidebøner, foredrag, samtalar, kulturkveld og sosialt samver.