Gran i oktober

“Frå barnetru til vaksentru”

(Public Domain)

 

Stemnet som skulle vore arrangert på Gran i 2020, er flytta til 29. – 30. oktober 2021.
Påmeldingsfristen er 4. oktober. Du finn program og påmeldingsskjema her: