Gjevartenesta – nytt kontonummer

Viktig melding til alle venar av DNKK

Den nordisk-katolske Kyrkja er i ferd med å skifte bank. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått ei særs gunstig bankavtale som set oss i stand til å redusere bankkostnadane våre vesentlig. Diverre hev dette til fylgje dette at gjevartenesta får eit nytt kontonummer. Det nye kontonummeret  er:

3000 63 27318

Vi bed om at det nye kontonummeret vert teke i bruk straks.

Translate »