Fest i Guds hus

Gud inviterer. Festen er igong i himmelen. Og vi får henge oss på.

Kvar sundag lyder det: ‘Sæle dei som er innbedne til bryllaups hjå Lammet.’

Somme held seg unna med heimelaga orsakingar. Andre vil sjølve ta regien. Dei slår tenarane ihel og trur dei får kome inn utan bryllaupsklede.

Men det er gjest du er. Av Guds nåde. Kom for alt er ferdig.

Invitasjonen gjeld fk sundag i St Olav kyrkje kl 11.

Translate »