Er det fornuftig å elske?

Er det fornuftig å tru på kjærleiken i møte med lidinga?

Fornufta har gitt menneska mykje framgang. Men sanneleg også liding. Fornuftsbaserte samfunnssystem har teke livet av millionar.

Menneske har også ei erfarings-evne som kallast tru. Ikkje fornufta sitt motstykke. Trua gjer eigne erfaringar, og kan supplere fornufta. Trua er Guds synsvinkel.

Det gamle Israel framsa dagleg trusvedkjenninga: «Høyr Israel, Herren vår Gud, Herren er éin; og han skal du elske.» Dette er ikkje dagsnyttopplesaren sitt perspektiv. Men Herrens. Han elskar og har lagt kjærleiksevne ned i alle levande.

Når tru slik får supplert fornufta, kan mennesket få rydda opp i si eiga evne til å elske. Det gjer enormt utslag på livskvaliteten der mennesket har bevart kjærleiksevna. Trua lærer mennesket at der er kjærleik bakom alt.

Dette er tema for komande sundag, den19. etter pinse. Les gjerne Matt 22,24-40.

Leave a Reply

Your email address will not be published.