Dødens kultur

(Bilete Wikimedia)

Dødens kultur stikk hovudet fram kvar gong uskuldige vert ofra. Det skjer på slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det.

Dei veikaste bukkar under fyrst. Somme som offer fordi samfunnet slo handa av dei, andre drog konklusjonen sjølve.

I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (hugs du skal døy)! Til dei syrgjande: Eg er Herren over dødens makt.

Døden er ikkje til å leike med. Han er ein fiende. Gud skaper alle menneske i sitt bilete og reknar oss som verneverdige. Han er på offera si side. Han seier: Kom til meg, alle som har tungt å bere.

Translate »