Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det.

Dei veikaste bukkar under fyrst.

I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (hugs du skal døy)! Til dei syrgjande: Eg er Herren over dødens makt.

Døden er ikkje til å leike med. Gud reknar alle menneske som verneverdige. Han seier: Kom til meg, alle som kjempar med dødskreftene.

Les Luk 7,11-17

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje sundag 24. september kl. 11.

Translate »