Det går mot slutten

Vi lever i dei siste tider, som dei kristne har gjort sidan Jesu tid. Slike tider har trengslar som kjenneteikn,seier Jesus:Krig, forfylgjing, jordskjelv, hungersnaud, kosmiske katastrofer, falske profetar og massefråfall frå trua.

Skremmande? Ja. Farleg? Absolutt. Kven kan då bli ståande?

Kvar sundag vedkjenner vi trua på han «som har skapt himmel og jord, alt synleg og usynleg». Dei som trur, lever som om den usynlege verda er synleg. Difor ventar dei på den usynlege, og held ut til enden.

Translate »