Den miskunnsame

Sundag  29. august, 14. sundag etter pinse, er tema ‘Den miskunnsame’.
Evangeliet om Jesus går ut frå Jerusalem. På vegen vert det avvist av jødane, men teke imot av heidningar.
For såra menneske langs vegen har Gud oppretta sitt herberge som er den kristne kyrkja. Der får dei pleie av verten som er prest og diakon.  Med olje, vatn og vin, som er dei kyrkjelege sakramenta.
Ein dag kjem Jesus att og betalar for alt det herberget kostar.
Gud treng veg-arbeidarar og herberge-arbeidarar. Truande som møter dei såra og fører dei til herberget. Og han treng kyrkjetenarar som pleier med Guds himmelske medisin dei som kjem til herberget.
Sundag 29. august er evangeliet å lese i Luk 10,23-37, om den miskunnsame samaritanen.
Ta gjerne turen til Betania bedehus kl. 12.

Leave a Reply

Your email address will not be published.