‘De har vel ikkje noko fisk, born?’

Jesus er ’back in business’. Stemnemøte med fiskarar. Han introduserer kvardagskristendom. Ingrediensane er møte og måltid med Jesus.

Han visste at det gjekk rimeleg dårleg med dei: “De har vel ikkje noko fisk, born?” Han som kalla dei til menneskefiskarar, øver dei i å fylgje hans arbeidsinstruks. Dei tek Jesus på ordet.

No har dei lært det heilage mønsteret: Å kjenne att Jesus til kvardags, å lyde Jesu ord, å oppsøkje det heilage måltidet med Jesus. Menneskefiskarar viser folk veg til desse kjeldene.

Denne sundagen, 2. sundag i påsketida, feirar vi messe i Innvik kyrkje kl. 11.
Les gjerne Joh 21,1-14

 

(Bilete: Magne V. Kristiansen)

Leave a Reply

Your email address will not be published.