Category: St. Olav misjon

For alle helgenar

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær / Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.» Slik er temaet for Helgemessesundag i St Olav kyrkje. Vi minnast dei truande vi kjenner, dei som ikkje er kjende for all verda. I den himmelske hærskaren er sikkert ansikta til nokon å kjenne …

Continue reading

Auge som ser

“Det som har sigra over verda, er vår tru,” skriv apostelen Johannes. Abraham vart dei truande sin ættefar, han som godtruande sette igong med å telje stjernehimmelen. Den blindfødde i Jerusalem avslører for folk til alle tider at tru handlar om auge som ser åndelege realitetar. Mange har hatt vanskeleg for å rekne det usynlege …

Continue reading

Meritter som frelsesveg?

Denne søndagen heiter 18. søndag etter pinse og har audmjukskap som tema. Jesus blir spurd om det er få som blir frelste. Dei får ikkje vite noko tal, men ein instruksjon: Sjå til at du sjølv lever opp til den audmjukskapen som skal til, for Guds rike er annleis. Det er eit nåderike. Her frelser …

Continue reading

Vil du bli frisk?

Neste messe i St Olav kyrkje er 13. sept kl. 11. Vi får besøk av fr Tom Hængsle som vil tale over evangeliet om den lame ved Betesda dam (Joh 5,1-14). Somme les evangelia berre som forteljingar frå langt tilbake. Johannes skriv evangeliet som mønster. Hendingane er historiske, men personane sprengjer sin individualitet, stadane sprengjer …

Continue reading

Stemnehelg i St Olav

Det tradisjonsrike laurdagsseminaret i St Olav gjekk av stabelen siste helg i august. Dette året med Kjell Arild Pollestad som foredragshaldar. Den velkjende pateren tok oss med inn i bibelomsetjaren si verd: «Guds ord det er vår fedrearv – kampen om bibelomsetjinga».Pollestad er vel halvvegs i arbeidet med si bibelomsetjing der han tek mål av …

Continue reading

Guds ord det er vår fedrearv

“GUDS ORD DET ER VÅR FEDREARV» – Kampen om bibelomsetjinga Dette er tema for samlinga i St Olav kyrkje laurdag  29. AUGUST kl. 12 – 15 Kjell Arild Pollestad held foredrag. Språkmektig forfattar, veltalande kåsør, hardtslåande debattant, populær turguide, renommert kokk, katolsk prest i unåde, omsetjar av islandsk, latinsk og gresk litteratur, no i farta …

Continue reading

Marias innsomning

Sæl er den velsigna moder / som deg under hjarta bar! Slik syng Elias Blix om Maria, ho som dei truande til alle tider prisar sæl. Utan henne ikkje noko Jesusbarn fødd som menneske. Og utan inkarnasjonen inga frelse for syndarar. 15. august er den årlege minnedagen for Marias innsomning. Det vil vi feire komande sundag. …

Continue reading

Guds økonomi

Ordet ’økonomi’ har vi fått frå gresk: oiokos = hus og nomos = lov/orden. God økonomi er å ha huset sitt i orden. Gud har sett oss til hushaldarar. Somme har fått mykje å halde styr på, andre mindre. Og ansvar deretter. Gud har ein plan med ditt liv, lagt av Han før verda vart …

Continue reading

Fromt forkledd falskneri

Falske profetar kan ha fine titlar: Forfattar, lærar, journalist, psykolog, PR-konsulent, doktor, politikar, prest. Jesus åtvarar imot eit spesielt hykleri: Det fromt forkledde. Jesus lyfter fram eit tvillingordpar «høyre» og «gjere». Når gjerning ikkje fylgjer ord og rota ikkje ber fram frukt på greinene, er tragedie eit faktum. Då er Guds motstandar på ferde. Han …

Continue reading

Olsok: Etterfylgjing

Helgenar er menneske av ulik slag, ulike raser, ulike utdanningsnivå og mentalitetar. Dei avspeglar at den himmelske nåden ikkje kan romast i ei type personlegdom. Helgenar er menneske av kjøt og blod, ikkje voksdokker, men gjort levande ved Guds nåde. Dei har teke krossen sin opp og blitt etterfylgjarar, tvetta i Lammets blod, forma av …

Continue reading