Category: St. Olav misjon

Kristen kultur?

I eit av binda om Europas historie skriv Karsten Alnæs at det typiske europeiske kyrkjebygget er ein katedral. Katedralane symboliserer over heile dette kontinentet at det er kristen tru som har prega det. Nasjonsbygginga, kulturen, identiteten og historia i denne verdsdelen er resultat av kristen misjon. Idag er det annleis. EU droppa referanse til kristendom …

Continue reading

Single-tasking

Den moderne moten ‘multitasking’ må få ein kristeleg variant: ‘Single-tasking’. Forskarar har funne ut at kvinner har større evner til å gjere fleire ting på ein gong enn menn, men at menn praktiserer det oftare. Men dei prøver å lure oss.

Continue reading

Kyrkjeåret som sakrament

Tid er blitt eit problem. Tida strekk ikkje til. Istaden for meining og samanheng, fører ho med seg mykje vondt og vanskeleg. Så moderne menneske har fått tida i vrangstrupa. Slik er det ikkje for den kristne. Tida er frelst.

Continue reading

Katolsk – kvifor det?

Somme er uroa over at så mange har forlate folkekyrkja og blitt katolske. Andre har vakse opp med forkynning som i dramatiske ordelag har åtvara mot det katolske og reknar den katolske kyrkja som anti-krist. I det siste har det i dagspressa versert artiklar og debatt om det katolske. Det kan difor vere god grunn …

Continue reading

Video frå ikonkurset

Fr Olav talte i St Olav

Denne laurdagen i september stod ikonar på dagsorden i St Olav kyrkje. Ei forsamling på omlag 30 fekk ei levande, truverdig og grundig innføring i ikonane si historie og deira bruk. Teologen, kunsthistorikaren og presten fr Olav Lerseth heldt to illustrerte foredrag som vart veldig positivt mottekne.

Continue reading

Pinsestemne i Selja prosti

Pinsestemne

“Det ånder himmelsk over støver, det vifter hjemlig gjennom løvet”. Pinsestemning som Grundtvig skildrar, fekk vi oppleve i rikt monn under stemnet vårt for Selja prosti. St Olav kyrkje, Borgund folkehøgskule og kringliggande område var vårt nedslagsfelt. Bileta nedanfor talar sitt eige språk.

Samle dei spreidde

Pasjonstida handlar om kampen mot det som splittar. Jesu etterfylgjarar må reinse seg: sinn og tankar, liv og lemmar. Etterfylgjinga er til alle tider truga av splittinga. Misunning og mistankar, mismot og hovmot, ureint liv og samvirke med det vonde. Kampen mot alt dette endar for den truande i skriftemålet. I Jerusalem talar Jesus om …

Continue reading

Før faste

Det lid mot fastetid, og før-fasta er nyttig til å starte vår omkopling til rette sporet. Fasta som førebuing til påske har mange bibelske førebilete knytt til øydemarka: Israelsfolket si 40 år lange vandring, Mose faste på Sinai, Elias vandring til Horeb og Jesu 40 dagar i øydemarka. For desse tre faste-førebileta Moses, Elia og …

Continue reading