Category: St. Olav misjon

Marta og Maria

Kvifor tok dei fyrste kristne vare på forteljinga om Jesu besøk i heimen til Marta og Maria i Betania? Sjølvsagt fordi ho stamma frå Jesus, men kanskje også fordi ho på ein forløysande måte skildrar den lojalitets-knipa som alltid vil vere mellom aktivt og kontemplativt kristenliv. Mange ting er viktige. Men somme er viktigare. Dei …

Continue reading

Den takksame

“Vil du verta frisk?” spør Jesus den sjuke ved Betesdadammen. Rundt Jesus skjer det stadig at blinde, lame og døve vert lækte. Men desse forteljingane er også mønster-forteljingar som gjeld oss alle. Vi er alle fødde med handicap i forhold til Gud. Som blinde, spedalske, lame . . . Den lame ved Betesda visste det. …

Continue reading

Soli Deo Gloria

«Vem har sagt at just du skall ha hörsel och syn», spør den svenske poeten. Jesus svarar i møte med ei kronisk sjuk kvinne. Han løyser henne frå sjukdomen, og ho rettar seg opp og lovar Gud. For ho er gjenoppretta så ho kan leve det livet Gud skapte henne til. Når Jesus opnar blinde …

Continue reading

Heltar og skurkar i Guds rike

Kva er best, å meine rett eller å gjere rett? Jesus set horer og tollmenn opp mot religiøse førebilete i samtida. Skulle stemme bra med det politisk korrekte i vår tid. Men Jesus lurer alle. Jesus dyrkar ei ny type heltar: Dei opplagt diskvalifiserte. Dei som utan tvil må reinsast frå topp til tå. Nytestamentlege …

Continue reading

Olsok

Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans og Gud ven til oss alle.» …

Continue reading

Persok

Apostlane Peter og Paulus leid martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovudet ned. Paulus halshoggen, sidan han var romersk statsborgar. Deira jordiske levningar var den 29. juni førte til San Sebastian-katakombene. Difor har dette blitt deira felles minnedag. Difor feirer vi Persok komande sundag. Dei gav …

Continue reading

Trøystaren i liv og død

«Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han går ut frå Faderen og vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen og talar …

Continue reading

Begge beina på jorda

‘Usynlig vel som sjel og sinn, men det er lett å kjenne,’ skriv Grundtvig om Himmelriket. Det riket Jesus inntok på Kristi himmelfartsdag då han sette seg på trunstolen. Dit tok han med seg den kroppen han fekk av mor Maria. Han tek det menneskelege med seg og legg grunnlaget for det vi trur på: …

Continue reading

Å leva det er å elska

Det veks gode frukter av kjærleik: Venlege ord, godt hjartelag, gåvmilde hender, glede og fred, sosialt ansvar. Dette er fruktene. Han som er opphavet til kjærleiken, skaper dei. Han har gitt ein god orden for oss alle å passe inn i. Den som underordnar seg så han held boda hans, er i hans kjærleik. Somme …

Continue reading

av KRISTUS OG APOSTLANE men ikkje av VERDA

Det heilage har tiltrekningskraft. Vi merkar det i vår tid fordi vi så lenge satsa på det nyttige, det fornuftige og det behagelege. Vi bygde ein kultur og fostra ei slekt utan Gud og gjorde mennesket til sentrum. Men det rasjonalistiske og materalistiske tilfredsstilte ikkje. Det moderne mennesket lengtar etter sitt opphav. Urolege hjarte speidar …

Continue reading