Category: St. Olav misjon

Den miskunnsame

Sundag  29. august, 14. sundag etter pinse, er tema ‘Den miskunnsame’. Evangeliet om Jesus går ut frå Jerusalem. På vegen vert det avvist av jødane, men teke imot av heidningar. For såra menneske langs vegen har Gud oppretta sitt herberge som er den kristne kyrkja. Der får dei pleie av verten som er prest og …

Continue reading

Marias innsomning

Sæl er den velsigna moder / som deg under hjarta bar! syng Elias Blix om Maria, ho som dei truande til alle tider prisar sæl. Utan henne ikkje noko Jesusbarn fødd som menneske. Og utan inkarnasjonen inga frelse for syndarar. 15. august er den årlege minnedagen for Marias innsomning. Slik Maria tok imot Jesus og …

Continue reading

Gud har ein plan med ditt liv

Ordet ’økonomi’ har vi fått frå gresk: oiokos = hus og nomos = lov/orden.God økonomi er å ha huset sitt i orden. Gud har sett oss til økonomar. Somme har fått mykje å halde styr på, andre mindre. Og ansvar deretter.   Gud har ein plan med ditt liv, lagt av Han før verda vart …

Continue reading

Olsok-feiring på sundag

Olavs-tradisjonen har prega folk og kultur her til lands. Minnedagen for Heilag-Olav nærmar seg, og vi feirar den fk sundag som patronsfest for kyrkjelyden vår. Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um …

Continue reading

Stor dag i St. Olav

Med Peters store fiskefangst i sentrum feira St Olav messe sist søndag. Med storinnrykk av vener frå sør og aust, og med opptak av nytt medlem. Dagmar Sofia Sunniva vart krismert av biskop Roald Nikolai i nærver av ei fullsett kyrkje. Denne sundagen vart vener og kolleger frå fleire kyrkjelydar på Sunnmørs-besøk, så vi hadde …

Continue reading

Apostolisk suksesjon – aposteldagen

Då Peter viste at han ikkje duger som fiskar, kunne Jesus bruke han. Jesus viste han tillit og gav han ny sjølvinnsikt. Jesus tok båten hans ibruk, og deretter heile mannen. Sjølvinnsikt er verdifulle saker. Og fårleg når ho ikkje er grunna i realitetar. Historia om fiskarane på Gennesaretsjøen og deira liv, er universell. Det …

Continue reading

Persok

Apostlane Peter og Paulus leid martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovudet ned. Paulus halshoggen, sidan han var romersk statsborgar. Over Peters grav står Peterskyrkja. Over Paulus’ grav kyrkja San Paoli fuori le mura. To hundre år seinare vart deira jordiske levningar førte til San …

Continue reading

Den bortkomne sonen sin sundag

I forteljinga om mennesket går frelsesvegen ’nedenom og hjem’. I Skrifta finst fleire frelsar-personar, som Abel, Isak, Josef, Moses, David. Felles er at dei må lide urett og ta skulda. Slik vert dei redda som gjorde dei vondt. Den bortkomne sonen går ’nedenom og hjem’. Alle desse peikar fram mot Frelsaren, Jesus. Han vert gjort …

Continue reading

Guds gjestebod

Kvar er skatten din? Gud gjer ikkje skilnad på folk når han innbyd til sitt rike.  Menneskefantasien skaper skiljelinjer, Gud er raus. Ikkje skilnad på jøde og grekar, ikkje på træl og fri, ikkje på mann og kvinne. Men han pålegg oss ikkje å ha andre gudar attåt han. Skattane dine kan bli dine avgudar. …

Continue reading

Kling no klokka, ring og lokka

Sist helg fekk St Olav kyrkje montert sitt eige klokketårn. Rettnok innandørs, med ei staseleg klokke som har fått namnet Sigmund etter gjevaren, Sigmund Rypdal på Hønefoss. Klokka hang på eit cellulose-bruk på Eidsvold til 1965 og varsla måltid, pausar og arbeidstid. Seinare har klokka varsla andakter for turistar i eit hyttefelt i Brumunddal, og …

Continue reading