Category: St. Olav misjon

Kyrie eleison

3. sundag i faste Fastetida er kampane si tid, både med Gud og med oss sjølve. Gud er ikkje bortvend. Han ventar på oss. Vegen til han er hard, men ikkje vanskeleg. Patriarken Jakob måtte i brytekamp for å vinne velsigninga. «Ei kvinne frå desse bygdene» ropa etter Jesus. Det kunne vore ei av våre …

Continue reading

Ny kyrkjekunst

  Dyktige damer har stått på for St Olav kyrkje i det siste. I Engelsviken har Åse Andersen sydd nye messeklede og altarutstyr i blå farge. Blått brukar vi i førfastetida (Søndag septuagesima til oskeonsdag) samt i adventstida.                 På Sunnmøre har Dagmar Sofia Frydenlund Wember sydd og …

Continue reading

Den gode tilhøyrar

Sundag sexagesima er Guds ord-sundagen. Steingrunn, klunger, vegkant eller godjord er alternativa når Gud oppsøkjer menneskehjarte. I ei tid fokusert på helsekost og sunn livsstil, skulle ein tru mange veit kva hjartet har godt av. Jesus set søkjelys på tålmodig venting og «eit vent og godt hjarte». Den som søkjer det vakre, må ta vare …

Continue reading

Lat oss alle be!

“Norsk tidebønn” er tittlen på den rykande ferske tidebønsboka. Sist såg denne boka dagsens ljos i 1948, utgjeven av Agnar Sandvik. No står ho fram med bøner for kvar dag i veka og med notar. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom fleire år arbeidd med å tilpasse gregorianske melodiformlar, antifonar og hymner til …

Continue reading

Teneste og forteneste

Både Abraham og Moses fekk sine livs oppdrag først i pensjonsalderen (etter vår målstokk). Guds arbeidsvilkår kan gjerne ofte virke underlege. I mitt livs puslespel finst tilsynelatande unyttige bitar. Men i det guddomelege perspektivet er eit meir kjærleg blikk og ei større oversikt enn eg har. Guds pedagogiske prosjekt er å føre oss så langt …

Continue reading

Den nye vin

Trua spring ikkje fram av miraklet, skriv Dostojevski, men miraklet av trua. Kjøkemeistern og tenarane i bryllaupet i Kana såg miraklet. Berre Maria og læresveinane såg mysteriet og trua deira såg Guds herlegdom. Jesus lokkar ingen med mirakel, men han opnar himmelske samanhengar. Han avviste alle djevelen sine tilbod i øydemarka som freistingar til å …

Continue reading

Guds søndagsskule

Gud openberrar sine planar for born. Dei vaksne må slite. Ein må innom Guds sundagsskule for å kome til himmelen. Jesus var sjølv ein av desse små. I Guds hus. På søndagsskulen. Han som sjølv er Faderens barn. «Lær av meg,» seier han, «for eg er mild og audmjuk av hjarta. (Mt 11,29). Han, den …

Continue reading

Epifania: “Me har og den same stjerna”

Julestemning kan vere forføreriske greier. Komande sundag openberrar eit møte med ’reality’ som kompletterer julestemninga. Midt i forteljinga står tre vismenn som fylgjer stjerna. Men lyset tent i Betlehem møter mørkret. Og mørkret tok ikkje imot det, så englesongen glei over i rama-skrik. Slik er den verda Herren vart fødd inn i. Gud kallar menneske …

Continue reading

Jonsmesse

Det vi har høyrt, sett og teke på Der Lukas gjev oss juleevangeliets fakta, gjev Johannes oss den teologiske tolkinga i høgstemte vendingar. Det har gitt han ørna som evangelist-attributt. I tradisjonen har han med rette fått tilnamnet ’teologen’. Johannesbreva har like fortent gitt han tilnamnet ’kjærleikens apostel’. Og Openberringsboka er profetisk. Denne mangfaldige mannen, …

Continue reading

«D’er langt sør til Betlehem.»

  Det var det for Josef og Maria og. Enno lengre for Jesus. Vegen er lengre frå himmelen til Betlehem enn frå Betlehem til Golgata. Julenatta viser oss kven Gud er og at Han elskar oss. Han som fann att dei framande, omfemna dei bortstøytte, gjorde til familie dei som avviste Han, gjorde til arvingar …

Continue reading