Category: St. Olav misjon

Tampen brenn!

Dei himmelvende vert ofte klaga for å vere verdsfjerne. Men dei politisk engasjerte vert rekna som ansvarlege. Det rare er at dei som venta på Menneskesonen og Guds rike, bygde katedralar og grunnla sivilisasjonar. Men dei som ville tvinge fram paradis på jord, etterlet seg øydeleggjing og moralsk likesæle. Einkvar får avlese sitt livs barometer. …

Continue reading

Herren kjem i si kyrkje

Komande helg markerer årsskiftet i kyrkja. Gud skapte tida, og då tida var moden, let Han seg føde for å frelse verda og tida. Gjennom kyrkjeåret følgjer me hans livsreise på jorda og hans undervisning om himmelen. Tida er difor nådetid og ei stadig påminning om at Frelsaren er på veg. Me lever ikkje i …

Continue reading

Når Jesus vender tilbake

Somme hevdar at Jesus finst berre i disiplane sin fantasi. Vi lever i forventning om å sjå, høyre, snakke med, ete ilag med, gå tur med og tru. «Usynligt vel som sjel og sinn / det nemt dog er å kjenne,» seier Grundtvig om Guds rike. Usynleg for alle, men synleg for dei som trur. …

Continue reading

Høge dørstokkar og tronge dører

Når Jesus får spørsmålet om det er få som vert frelste, svarar han ikkje anna enn at hindringane er mange. Det er veldig lite ’up to date’ av Jesus å hevde at mange skal prøve seg men ikkje greie det. Annleis idag. Tilgongen til Gud skal helst vere ’smooth’. Ingen dørstokkar når Gud tek imot …

Continue reading

Marta og Maria

Kvifor tok dei fyrste kristne vare på forteljinga om Jesu besøk i heimen til Marta og Maria i Betania? Sjølvsagt fordi ho stamma frå Jesus, men kanskje også fordi ho på ein forløysande måte skildrar den lojalitets-knipa som alltid vil vere mellom aktivt og kontemplativt kristenliv. Mange ting er viktige. Men somme er viktigare. Dei …

Continue reading

Den takksame

“Vil du verta frisk?” spør Jesus den sjuke ved Betesdadammen. Rundt Jesus skjer det stadig at blinde, lame og døve vert lækte. Men desse forteljingane er også mønster-forteljingar som gjeld oss alle. Vi er alle fødde med handicap i forhold til Gud. Som blinde, spedalske, lame . . . Den lame ved Betesda visste det. …

Continue reading

Soli Deo Gloria

«Vem har sagt at just du skall ha hörsel och syn», spør den svenske poeten. Jesus svarar i møte med ei kronisk sjuk kvinne. Han løyser henne frå sjukdomen, og ho rettar seg opp og lovar Gud. For ho er gjenoppretta så ho kan leve det livet Gud skapte henne til. Når Jesus opnar blinde …

Continue reading

Heltar og skurkar i Guds rike

Kva er best, å meine rett eller å gjere rett? Jesus set horer og tollmenn opp mot religiøse førebilete i samtida. Skulle stemme bra med det politisk korrekte i vår tid. Men Jesus lurer alle. Jesus dyrkar ei ny type heltar: Dei opplagt diskvalifiserte. Dei som utan tvil må reinsast frå topp til tå. Nytestamentlege …

Continue reading

Olsok

Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um at me må halda landet vårt bygt og ha landsdrotten vår lukkeleg. Han vere vår ven og me hans og Gud ven til oss alle.» …

Continue reading

Persok

Apostlane Peter og Paulus leid martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovudet ned. Paulus halshoggen, sidan han var romersk statsborgar. Deira jordiske levningar var den 29. juni førte til San Sebastian-katakombene. Difor har dette blitt deira felles minnedag. Difor feirer vi Persok komande sundag. Dei gav …

Continue reading