Kategori: Nyhende

Innvikstemnet 2024

Gjevartenesta – nytt kontonummer

Viktig melding til alle venar av DNKK Den nordisk-katolske Kyrkja er i ferd med å skifte bank. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått ei særs gunstig bankavtale som set oss i stand til å redusere bankkostnadane våre vesentlig. Diverre hev dette til fylgje dette at gjevartenesta får eit nytt kontonummer. Det nye …

Fortsett å lese

Etterfylgjarar

«Hellig Olav blev sædekornet som ble valgt til å legges i Norges jord, fordi det passet til jordsmonnet og været her.» (Sigrid Undset). Forteljinga om Heilag-Olav må vi lese ihop med evangeliet om Jesu liv. Stiklestad er eit Golgata. Her er det taparen som vinn. Olav ber øksa som teikn på døden han døydde. Øksa …

Fortsett å lese

Kvardagskristen vil eg vera

For tredje år på rad har Den nordisk-katolske kyrkja feira stemne i Innvik. Dette året blei vi minna på at april er ein lunefull fyrbøtar når det gjeld veret. Men som Bjørnson skreiv i si tid: Snart kald, snart varm. Varmare var det heldigvis i kyrkjebenkane då eit tjuetals deltakarar var samla til tidebøner til …

Fortsett å lese

Kyrkjelyden sine heimesider i ny drakt

St. Olav sine heimesider framstår no med ei fornya utsjånad, tilsvarande Den nordisk-katolske Kyrkja sine nasjonale heimesider. Vi ynskjer at Kyrkja sine heimesider skal ha eit felles design, so at det vert lett å navigere frå kyrkjelyd til kyrkjelyd. Vi vonar at de som vitjar St. Olav sine heimesider vert nøgde med det nye designet …

Fortsett å lese

Stor dag i St. Olav

Med Peters store fiskefangst i sentrum feira St Olav messe sist søndag. Med storinnrykk av vener frå sør og aust, og med opptak av nytt medlem. Dagmar Sofia Sunniva vart krismert av biskop Roald Nikolai i nærver av ei fullsett kyrkje. Denne sundagen vart vener og kolleger frå fleire kyrkjelydar på Sunnmørs-besøk, så vi hadde …

Fortsett å lese

Kling no klokka, ring og lokka

Fyrste helga i juni fekk St Olav kyrkje montert sitt eige klokketårn. Rettnok innandørs, med ei staseleg klokke som har fått namnet Sigmund etter gjevaren, Sigmund Rypdal på Hønefoss. Klokka hang på eit cellulose-bruk på Eidsvold til 1965 og varsla måltid, pausar og arbeidstid. Seinare har klokka varsla andakter for turistar i eit hyttefelt i …

Fortsett å lese

Ny kyrkjekunst

Dyktige damer har stått på for St Olav kyrkje i det siste. I Engelsviken har Åse Andersen sydd nye messeklede og altarutstyr i blå farge. Blått brukar vi i førfastetida (Søndag septuagesima til oskeonsdag) samt i adventstida. På Sunnmøre har Dagmar Sofia Frydenlund Wember sydd og brodert antependium til preikestolen. Også denne i blått sidan vi …

Fortsett å lese

Lat oss alle be!

«Norsk tidebønn» er tittlen på den rykande ferske tidebønsboka. Sist såg denne boka dagsens ljos i 1948, utgjeven av Agnar Sandvik. No står ho fram med bøner for kvar dag i veka og med notar. Ingrid Gjertsen og Anne Gunn Pettersen har gjennom fleire år arbeidd med å tilpasse gregorianske melodiformlar, antifonar og hymner til …

Fortsett å lese

Nytt kyrkjeemblem

Denne hausten har Den nordisk-katolske kyrkja fått sitt eige emblem. Symbolet med Lammet og sigersfana har fylgd kyrkja vår frå starten og finst i det noverande biskops-seglet. Emblemet er teikna av Else Karlstrøm Minde, med fagleg støtte frå Magne V. Kristiansen. Sameleis vart slagordet vald tidleg og mange har blitt glade i det og opplever …

Fortsett å lese

Translate »