Kategori: Framheva

Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det. Dei veikaste bukkar under fyrst. I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (hugs du skal døy)! Til dei …

Fortsett å lese

Privatlivets fred

Gud forstyrrer privatlivets fred. At det i livet fins frie soner som ikkje vedkjem Gud, er eit påfunn Jesus avslørte. Gud stansa Kain som ville ha privatlivet sitt i fred og unnskylda seg med at han ikkje var sin brors vaktar. Eit uforsonleg hjarte vedgår Gud. «Du gjer ikkje med livet ditt som du vil. …

Fortsett å lese

Apostolisk suksesjon

Apostolisk suksesjon startar på Gennesaretsjøen. Jesus kalla Peter til etterfylgjar med oppdrag. Peter kalla i sin tur nye. Den kristne kyrkja er ’up to date’ berre når ho og hennar tenarar står i denne suksesjonen. Jesus kunne bruke Peter då han mislukkast. Han vart vist tillit og fekk ny sjølvinnsikt. Både båten og mannen kunne …

Fortsett å lese

Kristen-dommen

«Du kan ingenting ta med deg dit du går”, vert det sagt. Det er ikkje sant. Du skal ta med deg heile livet. Gud skal lese sjølvmeldinga du dagleg fyller ut og som har forfall den dagen du ’går’. Småbyen sin nådelause mentalitet av intoleranse og misunning, Jantelova, lever stadig. Kor lang er vegen frå …

Fortsett å lese

Øyrekviskraren

Ein lærar og ein påminnar etterlet Jesus seg ved si himmelferd. Det feirar vi i pinsa. Talsmannen. Øyrekviskraren. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Hovudperson i pinsa er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen …

Fortsett å lese

Å be i Jesu namn

Jesus førebur sitt farvel: «Eg fer bort frå verda og går til Faderen.» Dette er retninga og målet også for vårt liv. Vårt borgarskap er i himmelen og ikkje i folkeregisteret. Alt vi har, er gitt oss av Faderen. Alt vi har å takke for. Alt vi har å gle oss til. Livet, landet, retten, …

Fortsett å lese

Gjensynet

Ill: Magne V Kristiansen

Gjensynet sin sundag. «Berre ei lita stund,» seier Jesus. «De skal sjå meg att. Sorga skal vendast til glede.» Han lovar oss same gjensynet han lova læresveinane etter påske. Medan vi ventar, er prøvingane si tid. I prøvingane treng vi å kjenne mønsteret Jesus har gitt oss. Nederlag og motstand, smerte og lidingar skal det …

Fortsett å lese

Agnus Dei

Jesu sju ord på krossen gjev tidlaus åndeleg rettleiing. Ei heil katekisme for vårt liv som truande som kulminerer med at «det er fullført». Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossfestinga hans siger. Jesus herleggjer Faderen når han her fullfører sin misjon. ”Då han …

Fortsett å lese

«Mitt levnets mål»

Palmesundag, dagen då er «sorg til glede lenket / så er drikken meg iskjenket / besk og søt i livets skål / dette er mitt levnets mål», slik Kingo syng. Når vi dreg opp til Jerusalem, er det med profeten Sakarja, med israelittane som feirar exodus frå Egypt og med kongen på eselfolen. Læresveinane skjøna …

Fortsett å lese

Kyrkjelyden sine heimesider i ny drakt

St. Olav sine heimesider framstår no med ei fornya utsjånad, tilsvarande Den nordisk-katolske Kyrkja sine nasjonale heimesider. Vi ynskjer at Kyrkja sine heimesider skal ha eit felles design, so at det vert lett å navigere frå kyrkjelyd til kyrkjelyd. Vi vonar at de som vitjar St. Olav sine heimesider vert nøgde med det nye designet …

Fortsett å lese

Translate »