Kategori: Framheva

Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt. Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven. Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne. Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet. Difor går vi til messe med  alabastkrukker med …

Fortsett å lese

Sundag sexagesima

TRUSKAP KOSTAR Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle …

Fortsett å lese

Hjå deg er livsens kjelde

Velkomen til den åndelege tyrsten sin sundag. Menneske jaktar på livsens vatn, men brunnane er sprukne. Velstandssamfunnet slit med kvoteregulering, overproduksjon, overforbruk og usunn livsstil. Men i Guds rike er overflod normaltilstand. ”Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.” I Sverige heiter matbutikkane ’Livsmedel’. I Guds rike heiter dei ’nådemiddel’. Jesu …

Fortsett å lese

Frå døden til livet

Jorda steig opp av vatnet i skapinga. Sameleis i Noas dagar. Jesus steig opp frå Jordanelva. Kvart menneske stig ut av fostervatnet. Kvart Guds barn opp frå dåpsvatnet. Noko må druknast, bli aude og tomt, før Gud skaper nytt liv. Vegen til livet startar i døden. Børre Knudsen syng: «Bare en eneste utvei lå åpen: …

Fortsett å lese

Namnet Jesus

Nyttårsdagen er oktavdagen for Kristi fødselsfest, dagen for feiringa av hans omskjering. At det er eit nytt år, kan heller ingen kome ifrå. Ein kan verte så oppteken av å fylgje med i tida at ein fylgjer med tida og vert rekved i malstraumen. For å kunne stå seg imot tidsånda, treng ein røter i …

Fortsett å lese

Gjevartenesta – nytt kontonummer

Viktig melding til alle venar av DNKK Den nordisk-katolske Kyrkja er i ferd med å skifte bank. Som medlem av KNIF (Kristen-Norges innkjøpsfellesskap) har vi fått ei særs gunstig bankavtale som set oss i stand til å redusere bankkostnadane våre vesentlig. Diverre hev dette til fylgje dette at gjevartenesta får eit nytt kontonummer. Det nye …

Fortsett å lese

Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det. Dei veikaste bukkar under fyrst. I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (hugs du skal døy)! Til dei …

Fortsett å lese

Privatlivets fred

Gud forstyrrer privatlivets fred. At det i livet fins frie soner som ikkje vedkjem Gud, er eit påfunn Jesus avslørte. Gud stansa Kain som ville ha privatlivet sitt i fred og unnskylda seg med at han ikkje var sin brors vaktar. Eit uforsonleg hjarte vedgår Gud. «Du gjer ikkje med livet ditt som du vil. …

Fortsett å lese

Apostolisk suksesjon

Apostolisk suksesjon startar på Gennesaretsjøen. Jesus kalla Peter til etterfylgjar med oppdrag. Peter kalla i sin tur nye. Den kristne kyrkja er ’up to date’ berre når ho og hennar tenarar står i denne suksesjonen. Jesus kunne bruke Peter då han mislukkast. Han vart vist tillit og fekk ny sjølvinnsikt. Både båten og mannen kunne …

Fortsett å lese

Kristen-dommen

«Du kan ingenting ta med deg dit du går”, vert det sagt. Det er ikkje sant. Du skal ta med deg heile livet. Gud skal lese sjølvmeldinga du dagleg fyller ut og som har forfall den dagen du ’går’. Småbyen sin nådelause mentalitet av intoleranse og misunning, Jantelova, lever stadig. Kor lang er vegen frå …

Fortsett å lese

Translate »