Kategori: Framheva

St Johannes forløpar

Jonsok er meir enn bål og rjomegraut. Midtsommar-feiringa fekk namn etter profeten som vart fødd denne dagen. Kyrkja har slutta å hevde si feiring, så dagen har mist sitt kristne innhald. Frelsaren vart fødd ved årets mørkaste natt, døyparen ved den lysaste, for han skulle vitne om lyset. Vegryddaren for Herren trengs meir idag enn nokon …

Fortsett å lese

Trinitatis

Dogmet om at Gud er treeinig er ikkje ei forklåring, ei forenkling eller ei forflating. Det er det vernet mysteriet om Gud treng. Det finst i Skrifta og i den apostoliske trua. Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, Sonen som er fødd av Faderen, og Ander som går ut frå Faderen. Han …

Fortsett å lese

Trøystaren i liv og død

TRØYSTAREN I LIV OG DØD «Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra …

Fortsett å lese

Innvikstemnet 2024

Oppgjer med vondskap

Vondskapen har alltid valda menneske vanskar. Vitskapen kan ikkje forklåre han. Politikarar kan ikkje utrydde han. Jesus konfronterer vondskapen. Han driv ut vonde ånder. For vondskapen er imot Guds skaparverk. Det vonde oppstår når det gode som skulle vere der, er borte. Difor taper djevelen mannjamning med Jesus. Han går omvegar utanom krossen. Og trolla …

Fortsett å lese

Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt. Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven. Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne. Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet. Difor går vi til messe med  alabastkrukker med …

Fortsett å lese

Sundag sexagesima

TRUSKAP KOSTAR Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle …

Fortsett å lese

Hjå deg er livsens kjelde

Velkomen til den åndelege tyrsten sin sundag. Menneske jaktar på livsens vatn, men brunnane er sprukne. Velstandssamfunnet slit med kvoteregulering, overproduksjon, overforbruk og usunn livsstil. Men i Guds rike er overflod normaltilstand. ”Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.” I Sverige heiter matbutikkane ’Livsmedel’. I Guds rike heiter dei ’nådemiddel’. Jesu …

Fortsett å lese

Frå døden til livet

Jorda steig opp av vatnet i skapinga. Sameleis i Noas dagar. Jesus steig opp frå Jordanelva. Kvart menneske stig ut av fostervatnet. Kvart Guds barn opp frå dåpsvatnet. Noko må druknast, bli aude og tomt, før Gud skaper nytt liv. Vegen til livet startar i døden. Børre Knudsen syng: «Bare en eneste utvei lå åpen: …

Fortsett å lese

Namnet Jesus

Nyttårsdagen er oktavdagen for Kristi fødselsfest, dagen for feiringa av hans omskjering. At det er eit nytt år, kan heller ingen kome ifrå. Ein kan verte så oppteken av å fylgje med i tida at ein fylgjer med tida og vert rekved i malstraumen. For å kunne stå seg imot tidsånda, treng ein røter i …

Fortsett å lese

Translate »