Kategori: Betraktningar

Å leva det er å tilgje

Synd og kjærleik heng ihop, seier Jesus. Lite synd, lite kjærleik. Og omvendt. Kong David erkjente «Eg har synda mot Herren.» Han vart tilgjeven. Kvinna i farisearen Simons hus bar si alabastkrukke til Jesus. Ho fekk syndene sine tilgjevne. Jesus har gjeve oss syndstilgjevinga sitt sakrament, skriftemålet. Difor går vi til messe med  alabastkrukker med …

Fortsett å lese

Sundag sexagesima

TRUSKAP KOSTAR Det er lett å skifte standpunkt. Berre ei tru er viljug til å ofre. Eit standpunkt må gjerne testast på nye innfallsvinklar. Men å svikte trua er å svikte Han du trudde på. Tru fordrar truskap. Den spør ikkje etter gevinst eller medbør. Difor er trua motgangstider ein god ballast. «Herre, kven skulle …

Fortsett å lese

Hjå deg er livsens kjelde

Velkomen til den åndelege tyrsten sin sundag. Menneske jaktar på livsens vatn, men brunnane er sprukne. Velstandssamfunnet slit med kvoteregulering, overproduksjon, overforbruk og usunn livsstil. Men i Guds rike er overflod normaltilstand. ”Eg er komen for at de skal ha liv og overflod.” I Sverige heiter matbutikkane ’Livsmedel’. I Guds rike heiter dei ’nådemiddel’. Jesu …

Fortsett å lese

Frå døden til livet

Jorda steig opp av vatnet i skapinga. Sameleis i Noas dagar. Jesus steig opp frå Jordanelva. Kvart menneske stig ut av fostervatnet. Kvart Guds barn opp frå dåpsvatnet. Noko må druknast, bli aude og tomt, før Gud skaper nytt liv. Vegen til livet startar i døden. Børre Knudsen syng: «Bare en eneste utvei lå åpen: …

Fortsett å lese

Namnet Jesus

Nyttårsdagen er oktavdagen for Kristi fødselsfest, dagen for feiringa av hans omskjering. At det er eit nytt år, kan heller ingen kome ifrå. Ein kan verte så oppteken av å fylgje med i tida at ein fylgjer med tida og vert rekved i malstraumen. For å kunne stå seg imot tidsånda, treng ein røter i …

Fortsett å lese

Kristmesse i St Olav

«D’er langt sør til Betlehem.» Det var det for Josef og Maria òg. Enno lengre for Jesus, vegen frå himmelen til Betlehem. Julenatta viser oss kven Gud er og at Han elskar oss som lever i mørkret og i skuggen av døden. Han fann att dei framande, omfemna dei bortstøytte, gjorde til familie dei som …

Fortsett å lese

Kristi kongefest

Døden avslører at ’forfengeleg’ går ut på dato. Forfengeleg er næraste slektning til ’forgjengeleg’. Og begge er datostempla. Di meir du har sanka på forfengelegdoms marknad, di meir har du å døy bort ifrå. Men den som døyr litt etter kvart, slepp å døy så hardt. Forbi livets siste innsjekkings-skranke får du med berre éin …

Fortsett å lese

Klage over Jerusalem

Jerusalems born er igjen i krysseld. Mange gret idag på begge sider av grensene. Allereie for 2000 år sidan gret Jesus over byen og sønene og døtrene der. Templet vart lagt aude i år 70. Og gråten varer ved. Heilt til den dagen Jesus igjen vitjar byen. Og då skal Jerusalems born seie: «Velsigna vere …

Fortsett å lese

Fest i Guds hus

Gud inviterer. Festen er igong i himmelen. Og vi får henge oss på. Kvar sundag lyder det: ‘Sæle dei som er innbedne til bryllaups hjå Lammet.’ Somme held seg unna med heimelaga orsakingar. Andre vil sjølve ta regien. Dei slår tenarane ihel og trur dei får kome inn utan bryllaupsklede. Men det er gjest du …

Fortsett å lese

Helse og frelse

Helsespørsmål er grei skuring for Jesus. Han som skapte lyset, livet, armar og bein, skulle ikkje han kunne lækje lamme bein? Men frelsespørsmål kostar. Å tilgje synd kosta han livet. Han tok kostnaden og syrgjer for at der både er helse og frelse i Guds hus. Der er frelse ved døypefonten og i skriftestolen, og …

Fortsett å lese

Translate »