Kategori: Betraktningar

Fornuft eller kjærleik

Er det fornuftig å elske? Fornufta har gitt oss både framgang og fortviling. Medisinsk vitskap har redda liv. Men fornuftsbaserte ideologiar har teke livet av millionar. Gud lærte israelittane å elske. Han har lagt kjærleiksevne ned i alle levande. Å elske Gud er ei handling i tru. Tru må supplere og korrigere fornufta for at …

Fortsett å lese

Soli Deo Gloria

«Vem har sagt at just du skall ha hörsel och syn», spør den svenske poeten. Jesus svarar i møte med ein  døv som hadde vondt for å tala. Han vert løyst frå sitt handicap, og kan ikkje anna enn lova og prisa Gud. Han er gjenoppretta så han kan leva det livet Gud skapte han …

Fortsett å lese

Etterfylgjarar

«Hellig Olav blev sædekornet som ble valgt til å legges i Norges jord, fordi det passet til jordsmonnet og været her.» (Sigrid Undset). Forteljinga om Heilag-Olav må vi lese ihop med evangeliet om Jesu liv. Stiklestad er eit Golgata. Her er det taparen som vinn. Olav ber øksa som teikn på døden han døydde. Øksa …

Fortsett å lese

Brød i øydemarka

I Paradiset ville mennesket bestemme sjølv kva som var rett og kva som skulle etast. Dei gjorde seg til slavar av det skapte og delar av det forgjengelege. I øydemarka underviser Jesus i tre dagar om Guds rike og bed så takkebøna for måltidet, bryt brødet og sender apostlane for å dele det ut. (Markus …

Fortsett å lese

Privatlivets fred

Gud forstyrrer privatlivets fred. At det i livet fins frie soner som ikkje vedkjem Gud, er eit påfunn Jesus avslørte. Gud stansa Kain som ville ha privatlivet sitt i fred og unnskylda seg med at han ikkje var sin brors vaktar. Eit uforsonleg hjarte vedgår Gud. «Du gjer ikkje med livet ditt som du vil. …

Fortsett å lese

Apostolisk suksesjon

Apostolisk suksesjon startar på Gennesaretsjøen. Jesus kalla Peter til etterfylgjar med oppdrag. Peter kalla i sin tur nye. Den kristne kyrkja er ’up to date’ berre når ho og hennar tenarar står i denne suksesjonen. Jesus kunne bruke Peter då han mislukkast. Han vart vist tillit og fekk ny sjølvinnsikt. Både båten og mannen kunne …

Fortsett å lese

Kristen-dommen

«Du kan ingenting ta med deg dit du går”, vert det sagt. Det er ikkje sant. Du skal ta med deg heile livet. Gud skal lese sjølvmeldinga du dagleg fyller ut og som har forfall den dagen du ’går’. Småbyen sin nådelause mentalitet av intoleranse og misunning, Jantelova, lever stadig. Kor lang er vegen frå …

Fortsett å lese

Øyrekviskraren

Ein lærar og ein påminnar etterlet Jesus seg ved si himmelferd. Det feirar vi i pinsa. Talsmannen. Øyrekviskraren. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Hovudperson i pinsa er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra saman med Faderen og Sonen …

Fortsett å lese

Å be i Jesu namn

Jesus førebur sitt farvel: «Eg fer bort frå verda og går til Faderen.» Dette er retninga og målet også for vårt liv. Vårt borgarskap er i himmelen og ikkje i folkeregisteret. Alt vi har, er gitt oss av Faderen. Alt vi har å takke for. Alt vi har å gle oss til. Livet, landet, retten, …

Fortsett å lese

Gjensynet

Ill: Magne V Kristiansen

Gjensynet sin sundag. «Berre ei lita stund,» seier Jesus. «De skal sjå meg att. Sorga skal vendast til glede.» Han lovar oss same gjensynet han lova læresveinane etter påske. Medan vi ventar, er prøvingane si tid. I prøvingane treng vi å kjenne mønsteret Jesus har gitt oss. Nederlag og motstand, smerte og lidingar skal det …

Fortsett å lese

Translate »