Kategori: Artiklar, føredrag og kronikkar

Kroppsspråk i kyrkja

Kyrkja er Guds hus og difor ein heilagstad. Det sømer det seg å vere medviten om. Her kan vi be stilt og med ord og med kropp. Kroppspråk kan som kjent seie meir enn ord. Dette er ei god øving ikkje minst i fastetida. Her er ei kort innføring med nokre råd: 1. I denne kyrkja vert …

Fortsett å lese

Kristen kultur?

I eit av binda om Europas historie skriv Karsten Alnæs at det typiske europeiske kyrkjebygget er ein katedral. Katedralane symboliserer over heile dette kontinentet at det er kristen tru som har prega det. Nasjonsbygginga, kulturen, identiteten og historia i denne verdsdelen er resultat av kristen misjon. Idag er det annleis. EU droppa referanse til kristendom …

Fortsett å lese

Katolsk – kvifor det?

Somme er uroa over at så mange har forlate folkekyrkja og blitt katolske. Andre har vakse opp med forkynning som i dramatiske ordelag har åtvara mot det katolske og reknar den katolske kyrkja som anti-krist. I det siste har det i dagspressa versert artiklar og debatt om det katolske. Det kan difor vere god grunn …

Fortsett å lese

Translate »