Kategori: Tilstelningar

Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram. På slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det. Dei veikaste bukkar under fyrst. I Nain møter Jesus dødens tog i byporten. Til dei sterke seier han: Memento mori (hugs du skal døy)! Til dei …

Fortsett å lese

Soli Deo Gloria

«Vem har sagt at just du skall ha hörsel och syn», spør den svenske poeten. Jesus svarar i møte med ein  døv som hadde vondt for å tala. Han vert løyst frå sitt handicap, og kan ikkje anna enn lova og prisa Gud. Han er gjenoppretta så han kan leva det livet Gud skapte han …

Fortsett å lese

Brød i øydemarka

I Paradiset ville mennesket bestemme sjølv kva som var rett og kva som skulle etast. Dei gjorde seg til slavar av det skapte og delar av det forgjengelege. I øydemarka underviser Jesus i tre dagar om Guds rike og bed så takkebøna for måltidet, bryt brødet og sender apostlane for å dele det ut. (Markus …

Fortsett å lese

Kvardagskristen vil eg vera

For tredje år på rad har Den nordisk-katolske kyrkja feira stemne i Innvik. Dette året blei vi minna på at april er ein lunefull fyrbøtar når det gjeld veret. Men som Bjørnson skreiv i si tid: Snart kald, snart varm. Varmare var det heldigvis i kyrkjebenkane då eit tjuetals deltakarar var samla til tidebøner til …

Fortsett å lese

Mennesket og bioteknologien

4. september deltok Eivor Andersen Oftestad, kjend m.a. som skribent i Klassekampen og Dag og Tid, med foredrag om «Mennesket og bioteknologien» i St Olav kyrkje,. Eivor Oftestad er kyrkjehistorikar, forskar og forfattar og underviser idag ved Høgskolen i Innlandet. Etter at Stortinget i 2020 vedtok ein revisjon av bioteknologilova, er menneskesynet kome i spel …

Fortsett å lese

Messe i Stryn

Den miskunnsame samaritanen sin sundag. Vi feira messe i Betania bedehus i Stryn. Folk kom frå nord og syd og fylte opp det vakre bedehuset i Stryn sentrum, med både altar og altarbilete skapt av den lokale kunstnaren Magne V. Kristiansen. Fr Olav Paulinus gav oss ei allegorisk preike over Jesu likning og viste kor …

Fortsett å lese

Stemnehelg i St Olav

Det tradisjonsrike laurdagsseminaret i St Olav gjekk av stabelen siste helg i august. Dette året med Kjell Arild Pollestad som foredragshaldar. Den velkjende pateren tok oss med inn i bibelomsetjaren si verd: «Guds ord det er vår fedrearv – kampen om bibelomsetjinga». Pollestad er vel halvvegs i arbeidet med si bibelomsetjing der han tek mål …

Fortsett å lese

Og merket det stend …

Biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth, kunstner Magne V. Kristiansen og hytteeier Sølvi Heggem Lundin ved korset som ble viet i anledning Persok-messe på Brønnsletta. Foto: Asbjørn Eikenæs «Og det er det stora og det er det glupa at merket det stend um mannen han stupa.» Disse ordene står på monumentet over Per Sivle og leser vi …

Fortsett å lese

Messefeiring i Nordfjord

Eit 20-tals menneske var samla til messe i Loen kyrkje sundag 23. april. Det er fyrste gongen Den nordisk-katolske kyrkja held messe i indre Nordfjord, og invitasjonen kom om å halde fram. Me startar forsiktig og satsar på ei ny samling ved Mikkelsmess-leitet. Etterpå var det samling på Solvang bedehus i Olden der fr Ottar …

Fortsett å lese

PST = pinsestemne

Den heilage Ande kviskrar pst! Og den som har øyre, høyrer. Mange har høyrt, tenkt, gjort og opplevd denne helga i St Olav i Ålesund. Omlag 30 menneske var samla til pinsestemne i vakkert vårvér i vakraste byen.                   Slike stemne foregår gjerne meir ute enn inne. …

Fortsett å lese

Translate »