Kategori: Tilstelningar

Velkomen til Innvikstemnet 2023

Helga 28. – 30. april set vi kvarandre stemne i Innvik. Med base i Innvik Fjordhotell og vandring til gudstenester Innvik kyrkje vert det foredrag, tidebøner, samtalar og messefeiring. Tema: «Kvardagskristen vil eg vera.» Det vert innlegg med Matias Orheim-songar og forteljing om hans liv og gjerning ved Sonja Orheim Nome. Sokneprest Matias Austrheim vil …

Fortsett å lese

Mennesket og bioteknologien

4. september deltok Eivor Andersen Oftestad, kjend m.a. som skribent i Klassekampen og Dag og Tid, med foredrag om «Mennesket og bioteknologien» i St Olav kyrkje,. Eivor Oftestad er kyrkjehistorikar, forskar og forfattar og underviser idag ved Høgskolen i Innlandet. Etter at Stortinget i 2020 vedtok ein revisjon av bioteknologilova, er menneskesynet kome i spel …

Fortsett å lese

Messe i Stryn

Den miskunnsame samaritanen sin sundag. Vi feira messe i Betania bedehus i Stryn. Folk kom frå nord og syd og fylte opp det vakre bedehuset i Stryn sentrum, med både altar og altarbilete skapt av den lokale kunstnaren Magne V. Kristiansen. Fr Olav Paulinus gav oss ei allegorisk preike over Jesu likning og viste kor …

Fortsett å lese

Stemnehelg i St Olav

Det tradisjonsrike laurdagsseminaret i St Olav gjekk av stabelen siste helg i august. Dette året med Kjell Arild Pollestad som foredragshaldar. Den velkjende pateren tok oss med inn i bibelomsetjaren si verd: «Guds ord det er vår fedrearv – kampen om bibelomsetjinga». Pollestad er vel halvvegs i arbeidet med si bibelomsetjing der han tek mål …

Fortsett å lese

Og merket det stend …

Biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth, kunstner Magne V. Kristiansen og hytteeier Sølvi Heggem Lundin ved korset som ble viet i anledning Persok-messe på Brønnsletta. Foto: Asbjørn Eikenæs «Og det er det stora og det er det glupa at merket det stend um mannen han stupa.» Disse ordene står på monumentet over Per Sivle og leser vi …

Fortsett å lese

Messefeiring i Nordfjord

Eit 20-tals menneske var samla til messe i Loen kyrkje sundag 23. april. Det er fyrste gongen Den nordisk-katolske kyrkja held messe i indre Nordfjord, og invitasjonen kom om å halde fram. Me startar forsiktig og satsar på ei ny samling ved Mikkelsmess-leitet. Etterpå var det samling på Solvang bedehus i Olden der fr Ottar …

Fortsett å lese

PST = pinsestemne

Den heilage Ande kviskrar pst! Og den som har øyre, høyrer. Mange har høyrt, tenkt, gjort og opplevd denne helga i St Olav i Ålesund. Omlag 30 menneske var samla til pinsestemne i vakkert vårvér i vakraste byen.                   Slike stemne foregår gjerne meir ute enn inne. …

Fortsett å lese

Fr Olav i St Olav

Denne laurdagen i september stod ikonar på dagsorden i St Olav kyrkje. Ei forsamling på omlag 30 fekk ei levande, truverdig og grundig innføring i ikonane si historie og deira bruk. Teologen, kunsthistorikaren og presten fr Olav Lerseth heldt to illustrerte foredrag som vart veldig positivt mottekne.

Fortsett å lese

Pinsestemne

«Det ånder himmelsk over støver, det vifter hjemlig gjennom løvet». Pinsestemning som Grundtvig skildrar, fekk vi oppleve i rikt monn under stemnet vårt for Selja prosti. St Olav kyrkje, Borgund folkehøgskule og kringliggande område var vårt nedslagsfelt. Bileta nedanfor talar sitt eige språk.

Translate »