Bryllaupsgjestar

Gud inviterer. Det er fest i Guds hus.

Festen startar her og no. Kvar sundag lyder det: ‘Sæle er dei som er innbedne til bryllaupsgjestar hjå Lammet.’ Og festen er igong i himmelen.

Somme held seg unna med heimelaga orsakingar. Andre vil sjølve ta regien.

Men det er gjest du er. Av nåde.  Kom for alt er ferdig.

Invitasjonen gjeld også til sundag i St Olav kyrkje kl 11.

Leave a Reply

Your email address will not be published.