Brød i øydemarka

I Paradiset ville mennesket bestemme sjølv kva som var rett og kva som skulle etast. Dei gjorde seg til slavar av det skapte og delar av det forgjengelege.

I øydemarka underviser Jesus i tre dagar om Guds rike og bed så takkebøna for måltidet, bryt brødet og sender apostlane for å dele det ut. (Markus 8,1-9)

Den kristne Kyrkja har lært av Jesus. I den heilage messa underviser vi med tre tekstar før takkebøna vert beden, brødet brote og delt ut.

Vel møtt til å delta i det heilage mønsteret i St Olav kyrkje på sundag kl. 11.

Translate »