Author's posts

For alle helgenar

«Dog er i Åndens mening / Alt her hun Herren nær / Har hellig søt forening / Med Herrens venner der.» Under Gran-stemnet vårt feirar vi på sundag Helgemesse, Alle helgens dag. I den himmelske hærskaren er sikkert ansikta til nokon vi kjenner att. Denne dagen minnast vi desse truande, dei som ikkje er kjende …

Continue reading

Keisar og gallilear

Jesus står med biletet av keisaren i handa når han seier at keisaren skal ha sitt. Det er ei guddomeleg ordning. Men keisaren må også passe inn i bøna: «Lat Guds rike koma.» Om ikkje keisaren passar inn der, har han eit problem. Det gjeld ikkje berre eineveldet sine kongar. Det gjeld også demokratiske folkeforsamlingar. …

Continue reading

Fest i Guds hus

Gud inviterer. Det er fest i Guds hus. Festen startar her og no. Kvar sundag lyder det: ‘Sæle er dei som er innbedne til bryllaup hjå Lammet.’ Festen er igong i himmelen. Men somme held seg unna med heimelaga orsakingar. Andre vil sjølve ta regien. Dei slår tenarane ihel og trur dei kan få kome …

Continue reading

Dødens kultur

Dødens kultur stikk hovudet fram kvar gong uskuldige vert ofra. Det skjer på slagmarka, på gynekologisk avdeling, i karrierestigen og på vellysta sin marknad. I ei samtid som vel effektivitet og sjølvrealisering framom nestekjærleik skjer det. Dei veikaste bukkar under fyrst. Somme som offer fordi samfunnet slo handa av dei, andre drog konklusjonen sjølve. I …

Continue reading

Den sutalause

Matbutikkane er opne lenger enn folk er vakne. Fretex-containarane er alltid fulle. Er Bergpreika gått ut på dato? At Coop, Cubus og Jernia sørgjer for oss? Men same verda som er full av mat og kle, er også full av nød og død. Biletet av overflods-samfunnet er eit glansbilete av livet på jorda. Også klimaet …

Continue reading

Mennesket og bioteknologien

4. september kl.11-14 deltek Eivor Andersen Oftestad, kjend m.a. som skribent i Klassekampen og Dag og Tid, med foredrag om «Mennesket og bioteknologien» i St Olav kyrkje, Borgundvegen 606, Ålesund. Eivor Oftestad er kyrkjehistorikar, forskar og forfattar og underviser idag ved Høgskolen i Innlandet. Etter at Stortinget i 2020 vedtok ein revisjon av bioteknologilova, er …

Continue reading

Messe i Stryn

Den miskunnsame samaritanen sin sundag. Vi feira messe i Betania bedehus i Stryn. Folk kom frå nord og syd og fylte opp det vakre bedehuset i Stryn sentrum, med både altar og altarbilete skapt av den lokale kunstnaren Magne V. Kristiansen. Fr Olav Paulinus gav oss ei allegorisk preike over Jesu likning og viste kor …

Continue reading

Den takksame

«I sanning verdig og rett er det at vi alltid og alle stadar takkar deg….». «Alltid og alle stadar.» Takke. Det står ikkje å lese i aviser. Ikkje stemmer det alltid med personlege erfaringar, heller. Men det avspeglar eit livssyn. Politikarar ser etter kva dei med makt og budsjett kan oppnå. Truande ser livet og …

Continue reading

Den miskunnsame

Sundag  29. august, 14. sundag etter pinse, er tema ‘Den miskunnsame’. Evangeliet om Jesus går ut frå Jerusalem. På vegen vert det avvist av jødane, men teke imot av heidningar. For såra menneske langs vegen har Gud oppretta sitt herberge som er den kristne kyrkja. Der får dei pleie av verten som er prest og …

Continue reading

Marias innsomning

Sæl er den velsigna moder / som deg under hjarta bar! syng Elias Blix om Maria, ho som dei truande til alle tider prisar sæl. Utan henne ikkje noko Jesusbarn fødd som menneske. Og utan inkarnasjonen inga frelse for syndarar. 15. august er den årlege minnedagen for Marias innsomning. Slik Maria tok imot Jesus og …

Continue reading