Author's posts

Den sutalause

Matbutikkane er opne lenger enn folk er vakne. Fretex-containarane er alltid fulle. Er Bergpreika gått ut på dato? At Coop, Cubus og Jernia sørgjer for oss? Men same verda som er full av mat og kle, er også full av nød og død. Biletet av overflods-samfunnet er eit glansbilete av livet på jorda. Også klimaet …

Continue reading

Mennesket og bioteknologien

4. september kl.11-14 deltek Eivor Andersen Oftestad, kjend m.a. som skribent i Klassekampen og Dag og Tid, med foredrag om «Mennesket og bioteknologien» i St Olav kyrkje, Borgundvegen 606, Ålesund. Eivor Oftestad er kyrkjehistorikar, forskar og forfattar og underviser idag ved Høgskolen i Innlandet. Etter at Stortinget i 2020 vedtok ein revisjon av bioteknologilova, er …

Continue reading

Messe i Stryn

Den miskunnsame samaritanen sin sundag. Vi feira messe i Betania bedehus i Stryn. Folk kom frå nord og syd og fylte opp det vakre bedehuset i Stryn sentrum, med både altar og altarbilete skapt av den lokale kunstnaren Magne V. Kristiansen. Fr Olav Paulinus gav oss ei allegorisk preike over Jesu likning og viste kor …

Continue reading

Den takksame

«I sanning verdig og rett er det at vi alltid og alle stadar takkar deg….». «Alltid og alle stadar.» Takke. Det står ikkje å lese i aviser. Ikkje stemmer det alltid med personlege erfaringar, heller. Men det avspeglar eit livssyn. Politikarar ser etter kva dei med makt og budsjett kan oppnå. Truande ser livet og …

Continue reading

Den miskunnsame

Sundag  29. august, 14. sundag etter pinse, er tema ‘Den miskunnsame’. Evangeliet om Jesus går ut frå Jerusalem. På vegen vert det avvist av jødane, men teke imot av heidningar. For såra menneske langs vegen har Gud oppretta sitt herberge som er den kristne kyrkja. Der får dei pleie av verten som er prest og …

Continue reading

Marias innsomning

Sæl er den velsigna moder / som deg under hjarta bar! syng Elias Blix om Maria, ho som dei truande til alle tider prisar sæl. Utan henne ikkje noko Jesusbarn fødd som menneske. Og utan inkarnasjonen inga frelse for syndarar. 15. august er den årlege minnedagen for Marias innsomning. Slik Maria tok imot Jesus og …

Continue reading

Gud har ein plan med ditt liv

Ordet ’økonomi’ har vi fått frå gresk: oiokos = hus og nomos = lov/orden.God økonomi er å ha huset sitt i orden. Gud har sett oss til økonomar. Somme har fått mykje å halde styr på, andre mindre. Og ansvar deretter.   Gud har ein plan med ditt liv, lagt av Han før verda vart …

Continue reading

Olsok-feiring på sundag

Olavs-tradisjonen har prega folk og kultur her til lands. Minnedagen for Heilag-Olav nærmar seg, og vi feirar den fk sundag som patronsfest for kyrkjelyden vår. Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um …

Continue reading

Apostolisk suksesjon – aposteldagen

Då Peter viste at han ikkje duger som fiskar, kunne Jesus bruke han. Jesus viste han tillit og gav han ny sjølvinnsikt. Jesus tok båten hans ibruk, og deretter heile mannen. Sjølvinnsikt er verdifulle saker. Og fårleg når ho ikkje er grunna i realitetar. Historia om fiskarane på Gennesaretsjøen og deira liv, er universell. Det …

Continue reading

Persok

Apostlane Peter og Paulus leid martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovudet ned. Paulus halshoggen, sidan han var romersk statsborgar. Over Peters grav står Peterskyrkja. Over Paulus’ grav kyrkja San Paoli fuori le mura. To hundre år seinare vart deira jordiske levningar førte til San …

Continue reading