Author's posts

Sundag Trinitatis

Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, Sonen som er fødd av Faderen, og Anden som går ut frå Faderen. Han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Den levande, Han som møtte Moses i den brennande tornebuska. Han som profeten Jesaja og apostelen Johannes såg på kongsstolen i himmelen. Han som ved Anden …

Continue reading

Trøystaren i liv og død

«Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle norske klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra saman med Faderen og …

Continue reading

I himmelen på jorda

Himmelriket – ‘usynlig vel som sjel og sinn,’ seier Grundtvig. ‘Men det er lett å kjenne.’ Kristi Himmelfartsdag lærer oss at himmelen og jorda møtest og heng saman. Jesus stig inn i himmelen med kropp og sjel, med sår og arr han fekk på jorda. Han tek det menneskelege med seg og legg grunnlaget for det …

Continue reading

Øyrekviskraren

Jesus lovar oss Talsmannen. Han er Guds øyrekviskrar. Han sit i kyrkjeklokkene og kviskrar: “Kom til Guds hus!” Han sit på skuldra til den som les Skrifta og kviskrar tolkingsord. Han sit på kanten av døypefonten og kviskrar at den døypte er Guds barn. Ved nattverdbordet kviskrar han “Det er Jesu lekam.” ‘Når våren kjem …

Continue reading

Guds fred

Når vi helsar kvarandre med Guds fred i messa, repeterer vi Jesu fyrste ord etter oppstoda. Han knyter si fredshelsing til såra i sida og hendene sine. Freden mellom himmel og jord er betalt. Dermed er Jesu testamente til utbetaling. Jesu fyrste testamentariske gåve er apostolatet: «Som Faderen har sendt meg, sender eg dykk.» På …

Continue reading

Full kyrkjepåske i St Olav kyrkje

Jesu sju ord på krossen gjev oss tidlaus åndeleg rettleiing. Ei heil katekisme for vårt liv som truande. Det kulminerer med «det er fullført». Den latinske varianten, «consummatum est», talar tydeleg om kva som har hendt. Moselova seier at «forbanna er kvar den som heng på eit tre». Men i Jesu tilfelle var krossfestinga hans …

Continue reading

Vegen til Jerusalem

  ”Sjå, vi dreg opp til Jerusalem” seier Jesus, og rir rett inn i profetiar frå GT: Sakarja som profeterer om kongen på eselfolen som gledar Sions dotter; Moses og israelittane si påskefeiring i Egypt som får sitt siste og endelege påskelam. Kongen kjem til kongsbyen Sion. Læresveinane skjøna det ikkje. Ikkje før dei såg …

Continue reading

Pasjonssundag

Komande sundag går fastetid over til pasjonstid. Ei fordjuping og intensivering av førebuingane til påske. For Jesus ei intensivering av hans omgang med dødens lakeiar. For oss øving i å gå i hans spor. Vil du vere med i kampen mot synda og dermed vondskapen? Jødane hadde reinsingsbad før påske. Også våre sinn og tankar, …

Continue reading

Innvikstemne 2021

Seminarhelg Innvik Fjordhotell  Laudag 17. april Kl 1300           Lunsj   Innkvartering – rom Kl 1430           Tidebøn – Innvik kyrkje – gåavstand Dag Vanberg fra Innvik vil snakke om stev og  salmetradisjonen i Nordfjord. Kl 1630           Seminar – Magne V. Kristiansen:  «Å følge Kristus – den gode veien til livet.»                 …

Continue reading

Kyrie eleison

3. sundag i faste Fastetida er kampane si tid, både med Gud og med oss sjølve. Gud er ikkje bortvend. Han ventar på oss. Vegen til han er hard, men ikkje vanskeleg. Patriarken Jakob måtte i brytekamp for å vinne velsigninga. «Ei kvinne frå desse bygdene» ropa etter Jesus. Det kunne vore ei av våre …

Continue reading