Author's posts

Olsok-feiring på sundag

Olavs-tradisjonen har prega folk og kultur her til lands. Minnedagen for Heilag-Olav nærmar seg, og vi feirar den fk sundag som patronsfest for kyrkjelyden vår. Gulatingslova seier at «det er det fyrste i lovene våre at me skal bøygja oss mot aust og beda til den heilage Krist um godt år og fred og um …

Continue reading

Apostolisk suksesjon – aposteldagen

Då Peter viste at han ikkje duger som fiskar, kunne Jesus bruke han. Jesus viste han tillit og gav han ny sjølvinnsikt. Jesus tok båten hans ibruk, og deretter heile mannen. Sjølvinnsikt er verdifulle saker. Og fårleg når ho ikkje er grunna i realitetar. Historia om fiskarane på Gennesaretsjøen og deira liv, er universell. Det …

Continue reading

Persok

Apostlane Peter og Paulus leid martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovudet ned. Paulus halshoggen, sidan han var romersk statsborgar. Over Peters grav står Peterskyrkja. Over Paulus’ grav kyrkja San Paoli fuori le mura. To hundre år seinare vart deira jordiske levningar førte til San …

Continue reading

Den bortkomne sonen sin sundag

I forteljinga om mennesket går frelsesvegen ’nedenom og hjem’. I Skrifta finst fleire frelsar-personar, som Abel, Isak, Josef, Moses, David. Felles er at dei må lide urett og ta skulda. Slik vert dei redda som gjorde dei vondt. Den bortkomne sonen går ’nedenom og hjem’. Alle desse peikar fram mot Frelsaren, Jesus. Han vert gjort …

Continue reading

Guds gjestebod

Kvar er skatten din? Gud gjer ikkje skilnad på folk når han innbyd til sitt rike.  Menneskefantasien skaper skiljelinjer, Gud er raus. Ikkje skilnad på jøde og grekar, ikkje på træl og fri, ikkje på mann og kvinne. Men han pålegg oss ikkje å ha andre gudar attåt han. Skattane dine kan bli dine avgudar. …

Continue reading

Kling no klokka, ring og lokka

Sist helg fekk St Olav kyrkje montert sitt eige klokketårn. Rettnok innandørs, med ei staseleg klokke som har fått namnet Sigmund etter gjevaren, Sigmund Rypdal på Hønefoss. Klokka hang på eit cellulose-bruk på Eidsvold til 1965 og varsla måltid, pausar og arbeidstid. Seinare har klokka varsla andakter for turistar i eit hyttefelt i Brumunddal, og …

Continue reading

Evangelium for rike?

«Du skal itte få ein dag i mårå,» seier Jesus til den rike mannen. Vi er rike. Vi har sikra framtida vår med verdas største pengefond. Finst det evangelium for rike? Der er ein avgrunn i livet, ein som ingen menneske kan kome over: Avgrunnen mellom det å leve av rikdom og å leve av …

Continue reading

Sundag Trinitatis

Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, Sonen som er fødd av Faderen, og Anden som går ut frå Faderen. Han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Den levande, Han som møtte Moses i den brennande tornebuska. Han som profeten Jesaja og apostelen Johannes såg på kongsstolen i himmelen. Han som ved Anden …

Continue reading

Trøystaren i liv og død

«Lat no opp hjartet mitt med din Heilage Ande» bad klokkaren i den gamle norske klokkarbøna. ”Det åndelege” vert servert i mange og diffuse versjonar idag. Den ånd vi feirar i pinsa, er Guds Ande, tredje personen i Gud. Han som går ut frå Faderen og som vert tilbeden og æra saman med Faderen og …

Continue reading

I himmelen på jorda

Himmelriket – ‘usynlig vel som sjel og sinn,’ seier Grundtvig. ‘Men det er lett å kjenne.’ Kristi Himmelfartsdag lærer oss at himmelen og jorda møtest og heng saman. Jesus stig inn i himmelen med kropp og sjel, med sår og arr han fekk på jorda. Han tek det menneskelege med seg og legg grunnlaget for det …

Continue reading