Author's posts

Guds økonomi

Ordet ’økonomi’ har vi fått frå gresk: oiokos = hus og nomos = lov/orden. God økonomi er å ha huset sitt i orden. Gud har sett oss til hushaldarar. Somme har fått mykje å halde styr på, andre mindre. Og ansvar deretter. Gud har ein plan med ditt liv, lagt av Han før verda vart …

Continue reading

Fromt forkledd falskneri

Falske profetar kan ha fine titlar: Forfattar, lærar, journalist, psykolog, PR-konsulent, doktor, politikar, prest. Jesus åtvarar imot eit spesielt hykleri: Det fromt forkledde. Jesus lyfter fram eit tvillingordpar «høyre» og «gjere». Når gjerning ikkje fylgjer ord og rota ikkje ber fram frukt på greinene, er tragedie eit faktum. Då er Guds motstandar på ferde. Han …

Continue reading

Olsok: Etterfylgjing

Helgenar er menneske av ulik slag, ulike raser, ulike utdanningsnivå og mentalitetar. Dei avspeglar at den himmelske nåden ikkje kan romast i ei type personlegdom. Helgenar er menneske av kjøt og blod, ikkje voksdokker, men gjort levande ved Guds nåde. Dei har teke krossen sin opp og blitt etterfylgjarar, tvetta i Lammets blod, forma av …

Continue reading

Og merket det stend …

Biskop-elekt Ottar Mikael Myrseth, kunstner Magne V. Kristiansen og hytteeier Sølvi Heggem Lundin ved korset som ble viet i anledning Persok-messe på Brønnsletta. Foto: Asbjørn Eikenæs «Og det er det stora og det er det glupa at merket det stend um mannen han stupa.» Disse ordene står på monumentet over Per Sivle og leser vi …

Continue reading

Persok

Etter tradisjonen leid apostlane Peter og Paulus martyrdøden i Rom under keisar Nero på 60-talet. Peter krossfest på ein arena ved Vatikanet, med hovud ned ettersom han ikkje rekna seg verdig å døy på same måte som Herren. Over grava står Peterskyrkja. Hans apostelattributt er himmelriks-nøklane. Som romersk statsborgar vart Paulus halshoggen. Over grava står …

Continue reading

Kom og sjå!

Kristen misjon har gjerne foregått etter formelen «Gå ut i all verda». Men dei fyrste Jesu læresveinar fekk dette kallet: «Kom og sjå!» Idag treng Kyrkja meir enn på lenge å vere ein slik stad. Gud har liksom gått ut på dato og kulturen vår prøver å legge kristendomen bak seg. Vi snakkar om ein …

Continue reading

Sundag Trinitatis

Vel møtt til messe i St Olav kyrkje sundag 7. juni kl. 11. Vi feirar Treeininga sin sundag. Dogmet om at Gud er treeining er ikkje ei forklaring, forenkling eller forflating. Dogmet vernar om mysteriet at Gud er slik, i Skrifta og i den apostoliske trua. Gud er éin. Han er Faderen som føder Sonen, …

Continue reading

Søkjer du ein åndeleg heim?

Lær meg å kjenne dine veie

Det gjensynet Jesus gav disioplane etter påske, lovar han oss ein gong. “Det er berre ei lita stund,” seier han.Men det han kallar kort, har vart ganske lenge. Medan vi ventar, er prøvingane si tid. 1900-talet vert rekna som martyrane sitt århundre. I vår kultur har kristninga gått i revers. Og i det siste har …

Continue reading

Tett ved sida mi går Jesus

Komande søndag er Den gode hyrdingen sin dag. “Sjå, eg sender dykk ut som sauer mellom ulvar,” seier Jesus. Korleis skal dei overleve i ulveverda? – Dei må lære kven som er verd tillit. Jesus brukte år på å bygge opp eit mønster apostlane vidareførte: Hyrdingteneste og etterfylgjing. Jesus var og er Den Gode Hyrdingen. Apostlane …

Continue reading